دیدار وزارت نفت عراق همراه خود مقامات اقلیم کردستان کسب اطلاعات در مورد پرونده نفت


دیدار وزارت نفت عراق با دولت اقلیم کردستان درباره پرونده نفت

وزارت نفت عراق اجتناب کرده اند بازدید اولین هیئت به اقلیم کردستان برای تصور موضوع نفت پس اجتناب کرده اند تصمیم جیب دادگاه فدرال خبر داد.


به گزارش خبرگزاری عراقی به نقل اجتناب کرده اند بغداد، در لحظه (دوشنبه) وزارت نفت عراق ادعا کرد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند انتخاب جیب دادگاه فدرال، اولین هیئت مقامات اقلیم کردستان را برای تصور پرونده نفتی پذیرفته است.


وزارت نفت عراق در ادعا‌ای ادعا کرد: «اولین نشست وزارت نفت مقامات مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت بلندپایه اقلیم کردستان در لحظه دوشنبه برای تصور رویه‌های اجرایی پس اجتناب کرده اند تصمیم جیب دادگاه فدرال برگزار می‌شود. در بغداد.”


{در این} ادعا آمده است: این نشست همراه خود هدف تجزیه و تحلیل تفاهم نامه سازوکارهای جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه برای اداره کردن صنعت نفت در جهان اطمینان حاصل شود که کمک به آسانسور اقتصاد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد صنعت سراسری نفت همراه خود بدست آوردن به بهتر از مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازده پولی برگزار تبدیل می شود. ».


وی افزود: هیئت مقامات اقلیم کردستان کدام ممکن است وارد بغداد شده است متشکل اجتناب کرده اند فراوان اجتناب کرده اند افسران دولتی، وزارت دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه وزیر تولید دیگری در مقامات اقلیم کردستان است.


وزارت نفت عراق کمیته های تخصصی {در این} زمینه تشکیل داد به همان اندازه نقشه راه را برای تصور همه امتیازات درمورد به صنعت نفت در جهان تهیه کنند.انتهای پیام/