ذوب آهن اصفهان برترین گروه در بخش پاسخگویی اجتماعی است


ذوب آهن اصفهان برترین سازمان در حوزه مسئولیت اجتماعی است

در اولین مراسم تقدیر اجتناب کرده اند نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان مالی استان اصفهان در بخش پاسخگویی های اجتماعی، نمایندگی ذوب آهن اصفهان مقام دوم بخش سازمانی را کسب کرد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی ذوب آهن اصفهان، {در این} مراسم کدام ممکن است همراه خود حضور ترکیبی کثیری اجتناب کرده اند کارآفرینان استان اصفهان در کنار بود، تندیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوح ویژه گروه برتر در بخش پاسخگویی اجتماعی به مهندس مهندس اعطا شد. ایرج رخضاتی، مدیرعامل نمایندگی ذوب آهن اصفهان.


این مراسم روز شنبه ۲۰ فروردین ماه همراه خود حضور استاندار اصفهان، جمعی اجتناب کرده اند مسئولان، فعالان تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجار استان به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی در امیرکبیر برگزار شد. سالن (نمایشگاه های در سراسر جهان).


رخضاتی {در این} خصوص اظهار داشت: پاسخگویی اجتماعی بنگاه نماد دهنده سازمانی آن به تأثیر ورزش های آن بر محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست، مشارکت آن در بهبود ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای درمان درخواست شده است ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات ذینفعان است کدام ممکن است ذوب آهن اصفهان {در این} زمینه پیشگام است. این اتصال.” صنعت ملت محسوب تبدیل می شود.


وی افزود: این مجموعه عظیم تجاری اجتناب کرده اند ابتدای راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همراه خود پیروزی انقلاب اسلامی ۹ تنها به خودکفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلی سازی انگشت کشف شد، اما علاوه بر این به بهبود سایر صنایع ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوران مقدس کمک شایانی کرد. حفاظت». علاوه بر این حاضر شرکت ها فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی، بیش اجتناب کرده اند ۱۳۵۰۰ نفر اجتناب کرده اند پرسنل نمایندگی به مبارزه اعزام شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۹۰ نفر شهید، ۸۶ نفر آزاد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰ نفر جانباز بودند.


مدیرعامل ذوب آهن رئیس جمهور اصفهان تصریح کرد: این نمایندگی در مقیاس مختلف اجتناب کرده اند جمله سازماندهی بیمارستان شهید مطهری ۹ تنها در لینگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان اما علاوه بر این در استان های همجوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شیوع بیماری عروق کرونر در خدمت رسانی به محله پرانرژی {بوده است}. بیماری، به محله هم خدمت کرد.


وی افزود: ساخت محصولات تجاری کت و شلوار همراه خود نیازهای ملت برای جلوگیری اجتناب کرده اند واردات، سهم سرانه فضای بی تجربه بیش اجتناب کرده اند خوب هکتار برای هر کارمند تحمیل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اجرای ساختار های مختلف زیست محیطی، کاهش خوردن آب توسط ۵۰ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای ماموریت ها. درمورد به استفاده اجتناب کرده اند پساب برای کاهش درو کردن آب اجتناب کرده اند زاینده رود، سازماندهی تجهیزات گلف زیبایی شناختی ورزشی ذوب آهن برای تحمیل روحیه شادابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط در کودکان، مشارکت در تدوین استانداردهای سراسری (استانداردهای محصولات فولادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن نشاط)، تامین آموزش تخصصی می خواست واحدهای فولادی ملت، تحمیل اولین آزادراه در جنوب غرب اصفهان (آزادراه ذوب آهن اصفهان) تردد در جنوب غرب اصفهان بخشی اجتناب کرده اند ورزش های این نمایندگی در بخش پاسخگویی اجتماعی است.


انتهای پیام/