رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص شرایط تقاضای تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ ق.آ.د.م.


رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص شرایط تقاضای تخفیف مجازات موضوع ماده 442 ق.آ.د.م.

به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به درخواست تخفیف مجازات در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی قابل رسیدگی است که شاکی به نفع -در حدود مقررات قانونی شکایت نکرده باشد. تاریخ.


به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روز سه شنبه مورخ ۲۸.۰۴.۱۴۰۱ با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و استاد عالی رتبه تشکیل شد. . – وضعیت قضات دیوان عالی.


در این جلسه اختلاف نظر دادگاه های کیفری ۲ اراک در خصوص موضوع درخواست تخفیف مجازات در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اکثریت – تعدادی از اعضا موافقت کردند. به تصمیم شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ اراک مبنی بر اینکه تقاضای تخفیف مجازات قبل از پایان مهلت درخواست قابل طرح نمی باشد.


بر اساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر نکرده باشد امکان پذیر است.


متن رأی در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود.


لازم به ذکر است: در پایان جلسه هیات عمومی از حسن غفارپور رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور به عنوان قاضی نمونه کشوری تجلیل شد.


انتهای پیام/