رئیس آسیا: اجتناب کرده اند بازیکنانم تشکر می کنم کدام ممکن است به حریف جایگزین ندادند/ دوست داریم جلوی تماشاگران تفریحی کنیم.


رئیس آسیا: از بازیکنانم تشکر می کنم که به حریف فرصت ندادند/ دوست داریم جلوی تماشاگران بازی کنیم.

سرمربی الفجر السباسی در نشست خبری تفریحی همراه خود الامینوم حضور کشف شد.


مجتبی سراسیایی پس اجتناب کرده اند جذب می کند با بیرون گل خدمه فوتبال فجر سبسی شیراز مقابل آلومینیوم اراک در هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر انگلیس اظهار داشت: شاهد عالی دیدار خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب همراه خود بار فنی بالا بودیم. اجتناب کرده اند بازیکنانم به قدری تشکر می کنم کدام ممکن است جدا از اینکه حریفی به آنها ندادند، مقابل عالی خدمه خوشایند آلومینیوم هم مکان هایی داشتند. متاسفانه این شانس ها تغییر به گل نشد. نمی توان انکار کرد کدام ممکن است بار روانی زیادی روی گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لحظات ظریف خودش را آرم می دهد. دروازه بان خدمه کشورمان {در این} دیدار عالی «استاپ» نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی دروازه بان حریف بهتر از شرکت کننده پایین بود. به گیمرها تخلیه نباشید می گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای برادرم مهدی رحمتی آرزوی موفقیت دارم.


وی کسب اطلاعات در مورد برگزاری این مسابقه در ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) مشهد دلیل داد: اجتناب کرده اند مسئولان خدمه تشکر می کنم کدام ممکن است این منطقه را تحمیل کردند به همان اندازه بتوانیم اردوی ایجاد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه در امام رضا (علیه السلام) برگزار شود. ) استادیوم همراه خود تشکر اجتناب کرده اند همه عزیزانی کدام ممکن است در تحمیل این فضای شیرین کمک کردند. خیلی خوشایند بود کدام ممکن است تفریحی همین جا برگزار شد، چون در شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان حافظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارس هم استاندارد اجباری را نداشتیم. گیمرها ما اجتناب کرده اند استاندارد فنی خوبی برخوردار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بخواهیم در شیراز تفریحی کنیم، آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی فوتبال برای تماشای عالی مسابقه خوشایند متضرر می شوند. امیدوارم ورزشگاه پارس کنار هم قرار دادن تفریحی مقابل تماشاگران شیرازی باشد.


سرمربی خدمه فوتبال فجر سیباسی شیراز در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه فجر در لیگ باقی {می ماند} هر دو خیر، اظهار داشت: خدا خیرت دهد. فوتبال ما را دیدی؟ خواه یا نه این خدمه سقوط کرده است؟


سراسیایی در خصوص قرعه کشی خدمه سراسری فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث اصلاح سرمربی این خدمه اظهار داشت: برای بسیاری که شرایط خوبی برای خدمه تحمیل کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج خوبی کسب کردند، این صحبت ها خصمانه است. ما همه وقت می گوییم مربیان خیلی خوبی در موجود در ملت داریم کدام ممکن است می توانند شرایط خوبی را تحمیل کنند، با این حال وقتی سراغ معلم خارجی همراه خود سابقه خوشایند می رویم، نباید عجولانه انتخاب بگیریم. ما نباید به خواب برویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده کنیم کدام ممکن است جذب می کند ساده است. جام جهانی ساده نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید باری بر دوش گیمرها بگذاریم. باید فضای خوبی برای اردوها تحمیل کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جام جهانی کنار هم قرار دادن شویم. ما هم باید دعا کنیم کدام ممکن است اتفاقی کدام ممکن است برای ما نیفتاده باشد. ممکن است به صعود خدمه سراسری اجتناب کرده اند گروه شخصی خوشبین هستم با این حال اتفاقی کدام ممکن است در جام جهانی می افتد فوق العاده حیاتی است.


انتهای پیام/

کمیت ویدیو: ۶۰.۷۶ مگابایت
|
زمان ویدئو: ۰۰:۰۶:۱۴