رئیس جمهور، سخنگوی مراسم ساعت شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در حرم امام خمینی (ره)


رئیس جمهور، سخنگوی مراسم شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در حرم امام خمینی (ره)

عمیق قالب های ساعت شب های قدر در حرم رئیس معظم انقلاب اسلامی ادعا شد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئوس مراسم در یک روز واحد رنسانس به رئوس مطالب زیر است:


* ساعت شب نوزدهم ماه مبارک رمضان (اجتناب کرده اند ساعت ۲۲:۳۰):

تلاوت آیاتی اجتناب کرده اند کلام الله مجید برای قاری جهانی هادی موحد امین

– مداحی مدح اهل بیت علیهم السلام سید علی محمد سادات رضوی.

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور

– قرائت دعای یوشان الکبیر توسط صاحب اهل بیت علیهم السلام حاجی حمید رمضان پور.

مراسم بزرگداشت زیارت اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمین سید ابراهیم هاشمیان

* ساعت شب {بیست و یکم} ماه مبارک رمضان (اجتناب کرده اند ساعت ۲۳):

تلاوت آیاتی اجتناب کرده اند کلام الله مجید توسط قاری در سراسر جهان حاجی سعید پرویزی

– قرائت دعای یوشان کبیر به کف دست صاحب اهل بیت علیهم السلام حاجی احمد خلف زاده.

مداحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روضه مداحی اهل بیت علیهم السلام حاجی احمد الشربانی

سخنرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای مراسم بزرگداشت زیارت اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمین سید ابراهیم هاشمیان

* ساعت شب {بیست و سوم} ماه مبارک رمضان (اجتناب کرده اند ساعت ۲۳):

تلاوت آیاتی اجتناب کرده اند کلام الله مجید برای قاری در سراسر جهان حاجی قاسم مقدسی

– قرائت دعای یوشان کبیر به کف دست صاحب اهل بیت علیهم السلام حاجی اسدالله اربرخی.

قرائتی اجتناب کرده اند دعای یادبود اهل بیت علیهم السلام حاج مهدی منصوری.

سخنرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای مراسم بزرگداشت زیارت اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمین سید ابراهیم هاشمیان


انتهای پیام/