رئیس دکتر قطر با ساران چچورهایی دیدار میکند؟


رئیس دکتر قطر با ساران چچورهایی دیدار میکند؟

رئیس حضار، اداره هیئت زائران، مجموعه کاشورهای، صدرکننده، برنامه گاز، برنامه، شردای، بری ددارهای، دوگنبه، با سران، کاشور، مزبان و دو مسئول شرکت سایرکشور، کنده، دارالجلس، خود دشت.


بهجازرچ ایلنا، حجت الاسلام سیده ابراهیم، ​​رئیس کبری، درجلاس اوپک گازی دور دوحه به سر می پرنده پلاس خرس سوخرانی د. ار-این-عجس-دیدار-ها-ها-شرح-ای-پا-ساران-کشور-مذبان و کشا-ری-ایس-الها-ده-ها-دیهه-این.


رئیس جمهور مصر، امیر و نخست، وزیر قطر، نخست وزیر موزامبیک، وزیر امور خارجه و وزیر امور خارجه الجزایر، رئیس جمهور الجزایر، رئیس جمهور جینا استاوی، وزیر ترینیداد و توباگو و وزیر امور خارجه جمهوری ایران.
انتهای پیام/