رئیس مجلس رژیم صهیونیستی در سفر به فرانسه نگرانی های خود را درباره توافق احتمالی هسته ای مطرح کرد


رئیس مجلس رژیم صهیونیستی در سفر به فرانسه نگرانی های خود را درباره توافق احتمالی هسته ای مطرح کرد

رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی برای بررسی نگرانی های این کشور در خصوص احیای برجام به فرانسه سفر کرده است.


به گزارش ایلنا به نقل از اسرائیل دیفنس، «مایک لوی» رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی در جریان سفر رسمی خود به فرانسه و در گفت و گو با رئیس مجلس ملی فرانسه، اسرائیل را از توافق هسته ای که ممکن است با ایران .


در پی این دیدار، وی در اظهاراتی بی اساس نسبت به تهدید واقعی که نگرش های یهودی ستیز برای دموکراسی و حاکمیت قانون ایجاد می کند، هشدار داد.


رئیس پارلمان اسرائیل همچنین از پیشنهاد انتشار جریان چپ رادیکال مجلس ملی فرانسه مبنی بر اعلام «آپارتاید» اسرائیل ابراز نگرانی کرد و نسبت به رشد جریان های رادیکال در دو مجلس هشدار داد. کشورها.


لوی گفت: «مبارزه با رشد تروریسم وظیفه مشترک نیروهای مرکزی در پارلمان های هر دو کشور است.


انتهای پیام/