رافائل گروسی قابل انجام است به چرنوبیل بازدید تنبل


رافائل گروسی ممکن است به چرنوبیل سفر کند

وزیر قدرت اوکراین گفتن کرد کدام ممکن است دبیر کل آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی قابل انجام است در سی و ششم سالگرد فاجعه هسته ای چرنوبیل اجتناب کرده اند جهان بازدید تنبل.


به گزارش خبرگزاری اینترفکس، وزیر قدرت اوکراین گفتن کرد کدام ممکن است «رافائل گروسی» دبیر کل آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی قابل انجام است در سی و ششم سالگرد فاجعه هسته ای چرنوبیل اجتناب کرده اند این جهان بازدید تنبل.


او چهارشنبه اظهار داشت: «۲۶ آوریل، سالگرد فاجعه چرنوبیل، قابل انجام است شاهد دیدار رافائل گروسی باشیم.


گروسی ماه قبلی راهنمایی بازدید به چرنوبیل را برای مذاکره همراه خود اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه برای تضمین ایمنی موقعیت یابی های هسته ای اوکراین داد.


وی اظهار داشت: به فدراسیون روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین اطلاع داده ام کدام ممکن است کنار هم قرار دادن هستم در اسرع وقت به چرنوبیل بازدید کنم.انتهای پیام/