راهبردهای صهیونیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در برابر این فلسطین شکست خورده است


راهبردهای صهیونیست ها  و آمریکا در مقابل فلسطین شکست خورده است

امام جمعه رودبار قصران شمیرانات تاکید کرد: پوشش های گروه های در سراسر جهان همراه خود دسیسه های دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرور جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا بر این استوار بود کدام ممکن است ملت فلسطین منزوی شود ولی روحیه جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام مردمان فلسطین به جهت حمایت مردمان ایران موجب شد کدام ممکن است راهبردی های صهیونیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا به شکست انجامد.


به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سید مجتبی حسنی در خطبه های نمازجمعه در امروز ضمن شناخت اجتناب کرده اند حضور مومنانه، مجاهدانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماسی مردمان رودبار قصران در راهپیمایی روز قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند مردمان مظلوم فلسطین ذکر شد: انزجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنفر خواهید کرد مردمان انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مومن اجتناب کرده اند جبهه غرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیسم خبیث را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزدورانش در جهان قطعا ممکن صالح را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوب ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرثواب محسوب تبدیل می شود. 


وی همراه خود تاکید بر اینکه حمایت اجتناب کرده اند مردمان مظلوم فلسطین تعهد ای خطیر، الهی، شرعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی هر مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر آزاده ای است، بر گفتن بزرگداشت روز جهانی قدس اجتناب کرده اند سوی امام راحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تبع آن تاکیدات مقام معظم مدیریت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: بزرگداشت امروز، دستاوردهای مثبتی برای افراد مظلوم فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان غرب آسیا داشته است. 


امام جمعه رودبار قصران شمیرانات یکپارچه داد: در پیشرفته کدام ممکن است مستکبران خواستند فلسطین را نابود کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فراموشی بسپارند ابتکار امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکیدات مقام معظم مدیریت موجب خشمگین نگهداشتن آرمان الهی قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند فراموش شدن قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلوم مردمان فلسطین اجتناب کرده اند ایده ها کلی عالم شد .


حسنی اجتناب کرده اند دستاوردهای را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات تولید دیگری این گفتن را نجات قدس شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت فلسطین اجتناب کرده اند تنهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزوای جوامع در سراسر جهان برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: پوشش های گروه های در سراسر جهان همراه خود دسیسه های غرور جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا بر این استوار بود کدام ممکن است ملت فلسطین منزوی شود ولی روحیه جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام مردمان فلسطین به جهت حمایت خواهید کرد مردمان ایران موجب شد کدام ممکن است راهبردهای صهیونیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا به شکست انجامد. 


وی همراه خود دقیق اینکه تنها راه پیروزی فلسطین فرسوده درست اسرائیل اجتناب کرده اند نقشه پایین است، خاطرنشان کرد: شرایط این رژیم از نزدیک مات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ان شالله خیلی زودتر اجتناب کرده اند ۲۵ سال شاهد فرسوده این رژیم باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده های امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس انقلاب محقق شود. 


امام جمعه رودبار قصران شمیرانات به مشاوره رئیس انقلاب {در این} دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید ایشان مبنی بر ملاحظه به گفتمان سازی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز داشت: دانشجویان، طلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های جهادی تعهد دارند گفتمان حفاظت اجتناب کرده اند مظلومین، گفتمان عدالت، گفتمان مبارز همراه خود فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را همراه خود الهام اجتناب کرده اند شعارهای برگرفته اجتناب کرده اند قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام ناب اشاعه دهند.  


حسنی به تاکیدات مقام معظم مدیریت مبنی بر نظم نوین ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق کرد: نظم نوین جهانی این ملازمه را در پی دارد کدام ممکن است دانشگاهیان باید در میدان باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} نظم نوین جهانی، عملکرد ایرانی اسلامی شخصی را به بهتر از نحو ایفا تدریجی.


وی به مذاکرات وین ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق کرد: مباحث فنی در مذاکرات تماما مطرح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ ابهامی {در این} خصوص {وجود ندارد}‌، با این حال آن چیزی کدام ممکن است در امروز بهانه پوشش های خصمانه آمریکای پلید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوی باور هماهنگی را خواهد گرفت، حضور سپاه مقتدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروز انقلاب در صحنه های نبرد همراه خود کفر به طور قابل توجهی سپاه برون مرزی ما، سپاه قدس است. 


امام جمعه رودبار قصران شمیرانات افزود: سپاهیان شجاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیور در امروز خار توجه آمریکا شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمر آمریکا را در جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلیج فارس، یمن، سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید… آسیب دیده اند به همین دلیل آمریکا این را {نمی تواند} تحمل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است سپاه را بهانه مذاکرات قرار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم زیادی اجتناب کرده اند تحریمات را مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمستقیم متوجه سپاه کرده است. 


حسنی همراه خود تاکید بر اینکه خنثی سازی تمامی تحریم ها راهبرد بی نظیر دولتمردان ما {باید باشد}، بازگشت به شد: قطعا نمایندگان انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیور در برابر این این زیاده خواهی آمریکا همراه خود متعهد شدن رویکرد ابتکارانه، فعالانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر آفرین خواهند ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر چیزی کمتر اجتناب کرده اند برداشتن تمامی تحریم ها رضایت نخواهند داد. 


وی همراه خود تبریک فرارسیدن روز کارمند بر عملکرد بی بدیل کارمندان در شکوفایی اقتصاد ملت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طرفدار ای به دولتمردان بر لزوم آسانسور ساخت سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش معیشت مردمان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به قشر کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند قابلیت های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان برای بالندگی هرچه اصولاً ایران اسلامی را آرزو کرد شد.


امام جمعه رودبار قصران شمیرانات همراه خود تبریک فرارسیدن روز معلم، همراه خود دقیق اینکه دانشگاهیان عمود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عماد خیمه تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت در ملت هستند، بر اهتمام ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد توجه قرار گرفت صادق به این قشر اجتناب کرده اند مردمان تاکید کرد. 


حسنی ضمن تبریک عید سعید فطر بر لزوم حضور پر شور مردمان رودبارقصران در نماز خارق العاده این عید تاکید کرد.


انتهای پیام/