{رتبه بندی} تجهیزات گلف های جهان؛ پرسپولیس بهتر اجتناب کرده اند استقلال


رتبه بندی باشگاه های جهان؛  پرسپولیس بالاتر از استقلال

پرسپولیس در کلاس ۱۳۶ جهان قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیه تجهیزات گلف ایرانی در رنکینگ جهانی است.


به گزارش ایلنا، مکان گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار فدراسیون فوتبال گزارش ۳۰۰ تجهیزات گلف برتر فوتبال شخصی را در فروردین ماه حاضر کرد.


چلسی قهرمان اروپا همراه خود بیشترین امتیاز عنوان بهتر از تجهیزات گلف فوتبال جهان را اجتناب کرده اند آن شخصی کرد. در کلاس بندی باشگاهی فوتبال ایران، پرسپولیس در کلاس ۱۳۶ جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال در کلاس ۱۵۹ جهانی قرار دارند.


علاوه بر این در فهرست ۳۰۰ تجهیزات گلف برتر، فلز خوزستان شناخته شده به عنوان خوب تجهیزات گلف ایرانی در رتبه ۲۵۸ جهان حضور داشت.


14010123000248_Test_NewPhotoFree


هواداران فوتبال می توانند برای تفسیر لیست مناسب ۳۰۰ تجهیزات گلف برتر جهان (همین جا) کلیک کردن کنند.


*علاوه بر این ۱۰ تجهیزات گلف برتر فوتبال آسیا بر مقدمه کلاس بندی این مکان به رئوس مطالب زیر است:


۱- اولسان هیوندای در رتبه ۵۳ جهان قرار دارد


کاوازاکی فرونتال در رتبه ۹۵ جهان قرار دارد


۳- الهلال در رتبه ۱۰۲ جهان قرار گرفت


۴- چونبوک موتورز در رتبه ۱۱۳ جهان قرار گرفت


۵. دایگو در رتبه ۱۳۳ جهان قرار دارد


۶- پرسپولیس در کلاس ۱۳۶ جهان قرار دارد


۷. پوهانگ استیلرز در رتبه ۱۳۶ جهان قرار گرفت


۸- الاستقلال در کلاس ۱۵۹ جهان قرار دارد


۹- ناگویا در رتبه ۱۶۳ جهان قرار دارد


۱۰- واحد امارات در رتبه ۱۷۸ جهانی قرار گرفتانتهای پیام/