رحمتی: پرسپولیس در این سیستم به ما ضربه زد/ به خاطر بازیکنانم خوشحالم


رحمتی: پرسپولیس در برنامه به ما ضربه زد/ به خاطر بازیکنانم خوشحالم

سرپرست فنی نیروی کار فوتبال آلومینیوم اراک ذکر شد: خدا را شکر اجتناب کرده اند شبیه به امتیازهایی کدام ممکن است در تذکر داشتیم توانستیم به پرسپولیس ضربه بزنیم.


مهدی رحمتی در نشست خبری پس اجتناب کرده اند دیدار نیروی کار های آلومینیوم اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس در مرحله اول چهارم باقی مانده جام حذفی ذکر شد: ابتدا حلول ماه مبارک رمضان را خدمت همه مسلمانان تبریک می گویم. ابتدا این تابلو را به کارگران واحد تولیدی آلومینیوم کدام ممکن است در امتداد طرف کوره ها مشکل می کشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد خوشایند اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان مرکزی تقدیم می کنم. امیدواریم بتوانیم گوشه ای اجتناب کرده اند زحمات آنها را جبران کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود جدیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات به همکاری یکپارچه دهیم.


وی افزود: کسب اطلاعات در مورد تفریحی باید بگویم کدام ممکن است {همه ما} پرسپولیس را می شناسیم. آنها کادرفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها خوبی دارند. درست در این لحظه همراه خود ملاحظه به حضور هوادارانشان همراه خود انگیزه ای مضاعف صاحب یار دوازدهم شدند. در ابتدای تفریحی پرسپولیس همراه خود ملاحظه به حضور هواداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو تفریحی تعدادی از مکان به ما داد. با این حال خوشبختانه توانستیم به خوبی به تفریحی برگردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودمان را مخلوط کنیم.


سرپرست فنی نیروی کار فوتبال آلومینیوم اراک ذکر شد: نیازی ندارم با اشاره به داوری صحبت کنم. در بدترین ۴۴ هر دو ۴۵ دقیقه نیمه اول، عالی ضربه پنالتی را پذیرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رختکن رفتیم. صحبت هایی کدام ممکن است بین ۲ نیمه داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ای کدام ممکن است روی آن کار کردیم را مرور کردیم. هفته قبلی تعدادی از بار همدیگر را دیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عوامل قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف این نیروی کار شناخته شده شدیم. می دانستیم اجتناب کرده اند کدام شرکت کننده بپرسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدام توپ را بگیریم. خوشبختانه توانستیم اجتناب کرده اند شبیه به امتیازهایی کدام ممکن است فکر بودیم به پرسپولیس ضربه بزنیم.


رحمتی خطاب به بازیکنانش ذکر شد: اجتناب کرده اند بازیکنانم خواستم همراه خود جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل به میدان بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تمام توان تفریحی کنند. آنها به همان اندازه آخرین توان شخصی جنگیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور شدند پیروز شوند. عظمت مرکز هیچ وقت تمام نمی شود. من می خواهم خوش چشم انداز هستم کدام ممکن است گیمرها بزرگی دارم کدام ممکن است تکنیکی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر داده ها خوشایند هستند.


را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت ذکر شد: باید اجتناب کرده اند هوادارانمان کدام ممکن است برای حمایت اجتناب کرده اند نیروی کار ۴ هر دو ۵ ساعت همراه خود اتوبوس راهی تهران شدند تشکر کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شکر شرمنده آنها نشدیم.


انتهای پیام/