رد رای عدم اعتقاد به عمران خان در پارلمان پاکستان


رد رای عدم اعتماد به عمران خان در پارلمان پاکستان

پارلمان پاکستان رای عدم اعتقاد به نخست وزیر را رد کرد


خبرگزاری (ایلنا) به نقل اجتناب کرده اند اسپوتنیک گزارش داد کدام ممکن است پارلمان پاکستان قالب عدم اعتقاد به نخست وزیر این ملت را رد کرد.


قرار بود همین الان (یکشنبه) پارلمان پاکستان رای عدم اعتقاد به عمران خان نخست وزیر این ملت را تصویب تنبل.


آنی تی وی پیشتر گزارش داده بود کدام ممکن است عمران خان {به دلیل} مونتاژ پارلمان اجتناب کرده اند نمایندگی در نشست ایمنی سراسری خودداری کرد.


رسانه ها گزارش دادند کدام ممکن است عمران خان پیش فرض سریع برای حضار سخنرانی تنبل.انتهای پیام/