رز سه شنبه تمرین پرسپولیس


رز سه شنبه تمرین پرسپولیس

تمرینات تیمی فوتبال پرسپولیس خوب را زیر نظر کادرفنی پیگیری کرد.


به گازارش ایلنا سرخبوشان پایتخت سه شنبه تمرین رپ به عنوان صحبت یحیی گل محمدی سرابی تیم آقاز کارندند.


تمرین امروز ۶۰ دقیقه است و از تخصص دشت است.


بازیکنان در ابتدا حمره، مولد دنساز، تیم، دوئدن، نقش زمین، پوردکتند و پس از آن، ثالن در دانسازی، هادر شادند بود. کار با توزین و دانسازی نظر صفر کادر فنی مقاومت کششی.


امید عالیشاه و سیامک نعمتی به عنوان میهمان کادرفنی متخصص آموزش پزشکی، خود را، انگام داد و مهدی ترابی پس از آزمایش آزمایش خود از تبعیدی آزمون خود و همچنین امروز در تمرین تیم یافت. سایر بازیکنان بدون مشکل باید کادر فنی را انتخاب کند.


تیم فوتبال پرسپولیس، فردا (چهارشنبه) و پس فردا دوتایی یک جلسه تمرینی آرایش و نگه داشتن با اردو میرود تا برای بازی رز جمعه پرابر آلومینیوم اراک از هوا حاجدم رقبات آهی لیگ بریگ هستند.


انتهای پیام/