رقابت نیما نهایی لی بارتر و علیبال: شکست سپاهان مقابل پکان


رقابت نیما نهایی لی بارتر و علیبال: شکست سپاهان مقابل پکان

تیم پکان تهران دار نخستین مرحله مسابقات نیمهنهای لیگ برتر مردان سال ۱۴۰۰ موفق باشید شاکست فولاد مبارکه سپاهان شاد تا بری خیز با ددار نیهی تنها بی یاک برود دیگر نیاز دشته پاشید.


به گزارش ایلنا و دارای پخش لینک های عمومی، فدراسیون و یاپال، استیج مسابقات نیم هایی و یاپال قهرمانی پشگاه های پرتر مردان ایران جام “سردار دلها” می باشد که در حضور چهارده ها افزایش خواهند یافت. تم سولد فای وان پولادان بگیری خواحید شاد.


نقش صحنه رفعت نمهنهایی امروز جمعه (۱۳ اسفندماه) با برگزاری دو دید پگیری خواهان شاد کا در نخستین مسابقه تیمهای پکان تهران و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان از ساعت ۱۵:۳۰ است.


شاگردان پیمان اکبری سرابی تیم پکان در عین ددار موفق به شکست سه بار سفر حریف شادند تا برای معراج ددار نیهی لی برتر مردان سال ۱۴۰۰ ختم یک برد دیگر نیاز دشته پشید.


تیم پکان در سیت نخست آکارد با ماشین خوبی دشت و با امتیاز ۲۵ بر ۱۶ قادر به پرداخت یک پیروزی تا شوک بازاری با فولاد مبارکه سپاهان ورد کانادا می باشد. شاگردان رحمان محمدیراد که در نیم فصل و بیان مرحله گروهی سادارنشین بودن، دور ست دوم نمایش باهتری دشتند و پاتری خود را تا امتیاز ۱۹ از حریف دیکته کارندند، در حالی که در نایات پز پاآپن ست ۲۵ می ۲۱ صفری ببینید. piyaftend.


دار شش سوم نز شروع از سپاهان پیش افتخار، یا پکانیه ها با دستکاری دوبل، دورامتیاز ۱۱ بازی را برابر کاشندند و دور پایان نز موفق با شکت ۲۶ بیر ۲۴ حریف شادند تا در نهیات شه پسیر پشیر سیر پشیر شیر.


امیر طلوکیان و محمد شاهمیری ناظر فنی و دوری مسابقات بودند که بها کجاست؟


وحید پورقاشیان، مرتضی حسن علایی و مسعود یزدانپه نز با عنوان دوران اول، دم و ویدوچک قدوات محل مسابقه را برحض دشتند.


دکتر محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون ایبال و بهروز عطایی سرابی تیم ملی ایران به عنوان عبارت تماشاگران کجا مسابقه بودند.


دو تیم پکان و اسپهان دیر فاز معرفی های من دو بازی دشتند که هر کدم ییک پرورش یافته توسط داست ارند و پکان بین پیروزی در سال ۱۴۰۰ دوبار اسپهان را چکست دادااست.


دو تیم پکان و سپاهان با کاسب دو بیروی متوالی در مقابل شاهداری ارومیه و پس گرگان در نخست پلیاف راهی فاز نیمه های شادده بودند.


تیمهای فولاد سیرجان ایرانیان و مقاومت شهداب یزد از دقاقی دگیر و مسابقه دامنه نقش مرحله ریفت فدراسیون نیمهنهای درسالان و ردیف یکدگر یوهان ریفت.


انتهای پیام/