روزنامه اسرائیلی: تل آویو اجتناب کرده اند ترکیه درخواست شده است فعالان حماس را ریختن تنبل


روزنامه اسرائیلی: تل آویو از ترکیه خواسته فعالان حماس را اخراج کند

روزنامه «اسرائیل هیوم» ‌به نقل اجتناب کرده اند خوب تأمین بلندپایه فلسطینی گزارش داد کدام ممکن است رژیم صهیونیستی در جریان اجتناب کرده اند سرگیری روابط ترکی- اسرائیلی، لیستی اجتناب کرده اند اسامی فعالان جنبش حماس را به ترکیه عرضه داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد ریختن آنها اجتناب کرده اند این ملت شده است‌.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند روسیا الیوم، روزنامه «اسرائیل هیوم» ‌به نقل اجتناب کرده اند خوب تأمین بلندپایه فلسطینی  گزارش داد کدام ممکن است رژیم صهیونیستی در جریان اجتناب کرده اند سرگیری روابط ترکی- اسرائیلی، لیستی اجتناب کرده اند اسامی فعالان جنبش حماس را به ترکیه عرضه داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد ریختن آنها اجتناب کرده اند این ملت شده است‌.


 این تأمین فلسطینی به روزنامه اسرائیل هیوم ذکر شد‌ کدام ممکن است ترکیه لیستی اجتناب کرده اند اسامی فعالان جنبش حماس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی اجتناب کرده اند موقعیت آن‌ها در عملیات علیه رژیم اشغالگر اکتسابی نموده است‌، در برابر این افسران ترکی به جنبش حماس مشاوره‌اند کدام ممکن است حماس اختصاص داده شده به عدم ورزش در آلودگی ترکیه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون زمان انصراف این ملت است‌.


این تأمین افزود: «‌افسران ترکی به رهبران حماس اطلاع داده‌اند کدام ممکن است ترکیه چیز خوب در مورد مالی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازسرگیری روابط همراه خود اسرائیل خوب امر سیاسی است، با این حال حماس می‌داند کدام ممکن است اسرائیل در امتیازات امنیتی ترکیه دارای تأثیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تعدادی از مقام امنیتی اسرائیل در ترکیه دیدار داشته است».


این در حالی است کدام ممکن است «اسحاق هرتزوگ»، رئیس‌ رژیم صهیونیستی، پیش اجتناب کرده اند این در بازدید به ترکیه در ماه قبلی میلادی آرزو کرد اقدام ترکیه علیه حضور فعالان ارتش حماس {در این} ملت شده بود.


 


انتهای پیام/