روز سراسری فناوری هسته ای همراه خود حضور معاون رئیس جمهور در قزوین


مراسم روز سراسری فناوری هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری انقلاب اسلامی در سالن بلند مدت پژوهی دانشکده در سراسر جهان امام خمینی (ره) استان قزوین همراه خود حضور آقای محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور برگزار شد.

علی رضا نصری

۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۱۳:۴۰:

کد خبر:
۱۲۱۶۷۲۲