روسیه نیروهای بیشتری به دونباس می فرستد


روسیه نیروهای بیشتری به دونباس می فرستد

خوب مقام ارشد پنتاگون ذکر شد روسیه نیروهای بیشتری را برای مدیریت قلمرو دونباس در شرق اوکراین اعزام خواهد کرد.


به گزارش رویترز، خوب مقام ارشد پنتاگون ذکر شد کدام ممکن است صدها سرباز روسی در نزدیکی حومه اوکراینی خارکف تجمع کرده اند.


این مقام پنتاگون ذکر شد کدام ممکن است انواع واحدهای تاکتیکی در نزدیکی شهر مرزی بلگورود اجتناب کرده اند ۳۰ به ۴۰ واحد مرتفع است.


وی به انواع از محسوس نیروها ردیابی نکرد با این حال ذکر شد کدام ممکن است انواع گردان ها معمولاً بین ۶۰۰ به همان اندازه ۱۰۰۰ است.


به آموزش داده شده است خوب مقام ارشد پنتاگون، نظامی روسیه نیروهایی را به آنجا اعزام کرده {است تا} هدف اصلی شخصی را بر قلمرو دونباس در شرق اوکراین افزایش دهد.


خارکف شهری در شرق اوکراین است کدام ممکن است در نزدیکی مرز روسیه قرار دارد.


این مقام ارشد پنتاگون علاوه بر این ذکر شد سیگنال هایی موجود است مبنی بر اینکه روسیه قصد دارد بیش اجتناب کرده اند ۶۰۰۰۰ انرژی به قلمرو بفرستد.انتهای پیام/