«ریست» به جشنواره کانادا می‌رود


«ریست» به جشنواره کانادا می‌رود

چهاردهمین جشنواره گرند ریور (Grand River) کانادا در بخش بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه شخصی میزبان فیلم سینمایی «ریست» به کارگردانی محمدرضا لطفی {خواهد بود}.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی چالش، فیلـم سینمایی «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه‌کنندگی سید امیر سیدزاده کدام ممکن است همراه خود عنوان «ریست» راهی جشنواره‌های خارجی شده است، در شکسته نشده حضور در موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فستیوال‌های جهانی، به چهاردهمین جشنـواره Grand River Film Festival در ملت کانادا راه پیدا کرد.


جشنواره GrandRiver تاکنون میزبان فیلم‌های کانادایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آثار بین‌المللی اجتناب کرده اند قاره‌های مختلف دنیا بوده کدام ممکن است همواره همراه خود کارگردانان، متخصصان سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کننده عالی همراهی می‌شود.


اجتناب کرده اند تولید دیگری نیازها این جشنواره عظیم سالانه کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۱۱ به همان اندازه ۱۵ می ۲۰۲۲ – (۲۱ به همان اندازه ۲۵ اردیبهشت) – در کانادا برگزار می‌شود، می‌توان به حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر بهتر از فیلم‌های جسورانه کدام ممکن است بازتابنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام‌بخش بوده ردیابی کرد.


در فیلم سینمایی «ریست» کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این در بخش بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه چندین جشنواره‌ در سراسر جهان تولید دیگری در خارج اجتناب کرده اند ملت نیز حضور داشته، رضا بهبودى، سودابه بیضایى، محمد صدیقى مهر، حامد رحیمى نصر، پریسا محمدى را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقیه افشین‌پور به ایفای موقعیت پرداخته‌اند.


منتشر شده جهانی این فیلم توسط محمد بخشی انجام می‌شود.


انتهای پیام/