زخمی شدن اجزا تروریستی در انفجار خودروی بمب گذاری شده در حومه حلب


زخمی شدن عناصر تروریستی در انفجار خودروی بمب گذاری شده در حومه حلب

خبرگزاری مناسب سوریه گزارش داد کدام ممکن است بر تأثیر انفجار خودروی بمب گذاری شده در شمال شرق حلب، بسیاری همراه با بسیاری از اجزا تروریستی زخمی شدند.


به گزارش خبرگزاری (ایلنا) به نقل از صنعا، رسانه ها از شیوع انفجار در حلب خبر دادند.


انفجار خودروی بمب گذاری شده در حومه شمال شرقی حلب بسیاری از مردم همراه با بسیاری از اجزا تروریستی را زخمی کرد.


بر مقدمه این گزارش، دارایی ها بومی گزارش دادند کدام ممکن است منصفانه خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی ایست بازرسی اجزا مسلح فداکار به ترکیه در درگاه شهر الباب در حومه شمال شرقی حلب منفجر شد کدام ممکن است بر تأثیر آن چندین نفر همراه با تعدادی از تن از اجزا مسلح زخمی شدند. باعث خسارت مادی شود.انتهای پیام/