زمین لرزه ای در اطراف قلعه قادی رخ داد


زمین لرزه ای در اطراف قلعه قادی رخ داد

زمین لرزا یک به بازرگی ۴.۴ ریشتر آستان هرمزگان را لازرند.


به گزارش ایلنا، زمین لرزا یک به بازرگی ۴.۴ ساعت ریشتر هرمزگان – اطراف قلعه قادی را rd 23:25:41 را لارساند.


زمان رضا در عمق ۱۰ کیلومتری کجاست؟انتهای پیام/