زنوزی سوئیچ امتیاز تراکتور را بردن می تنبل


زنوزی انتقال امتیاز تراکتور را حذف می کند

مالک تجهیزات گلف جرار اظهار داشت: {به دلیل} اینکه طاقت ناامیدی توده‌ها را ندارم، قصد ندارم تراکتور را جابجا کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت استاندار سهام تراکتور به توده‌ها در بورس در دسترس بودن می‌شود. ”


به گزارش خبرگزاری لبنان به نقل از رسانه مناسب تجهیزات گلف تراکتورسازی، مهندس محمدرضا زنوزی کاملاً، مالک تجهیزات گلف تراکتورسازی اظهار داشت: {به دلیل} اینکه طاقت ناراحتی هواداران را ندارم، قصد حمل تراکتور را ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همراه خود حمایت استاندار سهمیه تراکتورسازی تقدیم هواداران تبدیل می شود.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین اعضای تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها اظهار داشت: قرار تکل در کلاس سیزدهم براق عنوان تراکتور را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تجهیزات گلف نیست. من می خواهم از ممکن است پیش بینی بیشتری دارم. تراکتور آن را به راه نفرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت نیروی کار کوچکی نیست. گیمرها بزرگی در ابتدای فصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم به خدمت گرفته شدند. گیمرها بزرگی از فصول قبلی نیز {در این} نیروی کار حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید از وضعیت حال تراکتورسازی راضی نیستم.


زینوزی همراه خود دقیق اینکه مطالبات گیمرها تیز کردن تبدیل می شود، اظهار داشت: شاید به سختی ضعیف پول داشته باشید با این حال ۹ در حدی کدام ممکن است چنین نتایجی حاصل شود. گیمرها نیروی کار های تولید دیگری کمتر از تراکتور می گیرند. گیمرها فصل های در گذشته کدام ممکن است در نیروی کار حضور دارند هر دو گذشت اند سفارشات شخصی را به طور درست بدست آمده کرده اند. علاوه بر این به مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمربی نیروی کار گفتن کردم کدام ممکن است حقوق گیمرها تیز کردن ممکن است.


وی همراه خود دقیق اینکه نتایج فعلی تراکتورسازی بدشانسی {بوده است}، اظهار داشت: مطالبات گیمرها در دوران توسعه فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۴ سال قبلی در تراکتور به طور درست تیز کردن شده است. مکان حال نیروی کار صادق ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران نیست. احتمال در تعدادی از تفریحی دخیل بود، مربوط به تفریحی های قبلی کدام ممکن است ۲ پنالتی را از کف دست دادیم. این در فوتبال خالص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بازیکنی حق دارد خطا تنبل.


زینوتی همراه خود تایید عدم واگذاری تراکتورسازی اظهار داشت: بیایید برای این هفت مسابقه نیروی کار عکس باشیم. بیایید به این هفت مسابقه از توجه هفت فینالیست به نظر می رسید کنیم. ممکن است صادق حضور در هر سه نیروی کار هستید. خوب سری مسائل این نظریه موجود است کدام ممکن است فوتبال نبود. مثلا می گفتند می خواست نیروی کار را عرضه بدهد، نتوانست. من می خواهم همین جا گفتن می کنم کدام ممکن است چون کسی تراکتور را عرضه نداده است، تولید دیگری قصد عرضه آن را نداریم. من می خواهم قادر نیستم بنشینم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق هواداران را تماشا کنم از {نمی دانم} کسی چه می تنبل.


وی افزود: تراکتور عشق توده مردمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} ضعیف مردمان نخواهیم شد از آن بگذریم. ممکن است روی این نیروی کار کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه تجهیزات گلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه هستید. علاوه بر این اجازه نمی دهیم برخی اشخاص حقیقی به نیازها شخصی برسند.


زینوزی تاکید کرد: همراه خود توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری استاندار آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر عبدین خرم در امتحان شده هستیم به همان اندازه کوزه ها را کشف نشده دید بیشتر مردم در بورس قرار دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا از استاندار احترام بخاطر حمایت از کوزه ها تشکر می کنیم. مقدار زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان آذربایجان».


او اظهار داشت: در یک واحد مصاحبه کسب اطلاعات در مورد اتفاقاتی کدام ممکن است در فوتبال می افتد صحبت کردم. چرا می خواهند نیروی کار های ویژه را نابود کنند. از آنجایی کدام ممکن است تولید دیگری قصد عرضه تراکتور را ندارم، باید تیمی منحصر به فرد از همانطور که صحبت می کنیم باشیم. فوتبالی را تفریحی کنید کدام ممکن است صحیح ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان غول پیکر تراکتور است. ممکن است این تفریحی را انجام دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما از فردا در خدمت ممکن است هستیم.


مالک تراکتور در طولانی مدت تاکید کرد: به خدا می توانید نیروی کار های غول پیکر را شکست دهید. همراه خود اینکه نیروی کار آسانسور نشده با این حال در آسیا نتیجه خوبی خریدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار حال خیلی مقاوم تر است. ما به دست آورد خواهیم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه می دهیم پاداش های خوبی را قول می دهیم. ادعا به همراه خود این گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه شدن گیمرها تولید دیگری، نیروی کار فوق العاده خوبی را برای سال بلند مدت ببندیم.


انتهای پیام/