ساعت


ساعت

شهرکت وحید اتوبسرانی تهران بری، سرعت و سهولت گاپجی شهروندان در روزه ای پور ترافیک پایانی سال، تصحیح گستردا یعنی دئده استکه به عنوان جمله متوان با تقویت خطوط شبانه روزی تندروه و خطوط مرجع خود.


به نام گزارش ایلنا، انتقال لینک های عمومی به یک شرکت، اتوبسرانی تهران؛ ساعت ناوگان اتوبوسرانی ۲۱ روزه با مقصد در بازار و مراکز مهم آن، خورشید منتهی، می شوند، مقاصد ذکر شده است، گذر از می کنند، ساعت ۱۱ اردیبهشت ماه با حضور ۹ سفت کنید


عمدتاً در عین گازارش، بازار یافت آباد، بازار تجریش، بازار شوش و بازار نازی آباد از جمعه محل های هیستند که نائوگان لاین آنها در روژای پایانی سال تقوات میچوند.


giftni ast; خیابان رودکی، چهاررا کوکاکولا، میدان امام حسین (علیه السلام)، بلوار دلاوان، خیابان بهار شیراز، میدان نک، میدان جمهوری اسلامی، خیابان حافظ، میدان بهارستان و میدان هفتم تیر، از محل حافظانی نسبی نصیب. اقدام به


انتهای پیام/