سانتریفیوژها به وضعیت های ایمن تر منتقل شدند


سانتریفیوژها به مکان های امن تر منتقل شدند

سخنگوی گروه نشاط اتمی ایران تایید کرد: تجهیزات ساخت عناصر سانتریفیوژ {به دلیل} اهمیت بیش از حد به وضعیت ایمن تری منتقل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان در جاری ورزش هستند.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، بهروز کمالوندی کسب اطلاعات در مورد سوئیچ برخی قدرت هسته ای اجتناب کرده اند مجتمع کرج به مجتمع نطنز اظهار داشت: این سیستم های عمومی برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت سانتریفیوژها، تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین ایمنی داریم، به همین دلیل متاسفانه همراه خود ملاحظه به عملیات تروریستی علیه تسای کرج، باید تدابیر امنیتی را بدتر کردن می‌کردیم، بخش زیادی اجتناب کرده اند این خودروها منتقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه به نطنز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان منتقل شدند.


وی شکسته نشده داد: تجهیزات های ساخت عناصر یدکی سانتریفیوژ {به دلیل} اهمیت بیش از حد به وضعیت ایمن تری منتقل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان در جاری کار هستند.

معاون گروه نشاط اتمی ایران همراه خود خاص اینکه آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی نیز در ۲ مرحله {اطلاع رسانی} شد، اظهار داشت: مرحله یک در حین سوئیچ این تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله دوم در مرحله دوربین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی آنها. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما گفتیم کدام ممکن است اقدامات تحمل هماهنگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت هایی نیز موجود است، با این حال به همان اندازه زمان هماهنگی، داده ها نزد ما باقی {می ماند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است بردن شود.

کمالوندی کسب اطلاعات در مورد بازدید گروسی به تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات وین نیز دلیل داد: مذاکرات در وزارت امور خارجه در جاری پیگیری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای صدور ادعا ۴ بند سه بند به رفع فوری امتیازات رسیده ایم. کدام ممکن است هستند. قابل دستیابی است {انجام شده} باشد.

او در زمان تخلیه گزارش آژانس اظهار داشت: «ما در جریان اجرای بند سوم هستیم. پیش بینی داریم در صورت تفاهم عملاً هیچ سؤالی با توجه به موضوعات مطرح شده باقی نماند.

سخنگوی گروه نشاط اتمی افزود: در جاری حاضر هیچ بحث فنی نداریم، هرچند قابل دستیابی است برخی امتیازات کودک باقی مانده باشد کدام ممکن است باید رفع شود.


انتهای پیام/