ساچگران با غرب دادستان فسلها گرافتین مردم از آرمانهای انقلاب نشوند.


ساچگران با غرب دادستان فسلها گرافتین مردم از آرمانهای انقلاب نشوند.

نماینده خوزستان دیر مجلس خبرگان رهبری تصدیق کرد: کاسانی که به فرهنگ اشرفاقری و سازش با وست روی اوردهند و نمیتیوند، مدعی فسله گرافتین مردم از آرمانهای اینقلش شوند.


به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محسن حیدری با اشاره به آن، فرفکنی برخی افراد که در سلحی پس از کودتای دارایی، مسئولیت بودهانند و امروز به عنوان جمهوری اسلامی منتقد میکانند، گفت: کاسانی که به فرهنگ غربی غربی. اشرف آرمانهای انقلاب اسلامی شانده.


وای با قدرانی از صفر رئیس جامهور در آستان خوزستان، ایزهار دشت: کجاست پای جا مرحمی، زهمی، بقی، مانده، کم جهت، دولت، بالا، جبهه، مردم. ، آستان بُد کجاست؟

نماینده خوزستان مدیریت شورای خبرگان یاکی درباره مشکلات شهردار مردم خوزستان سوال آب رواق و دشت چگونه نشان می دهد را ببینید: بیمه نامه من به بیمه پدر و وزارت نرو در سلهای مرتبط است. قبل از اینکه توسط پدربزرگم، پدرم، کشاورزی، عین استان منتشر شود.


انتهای پیام/