سرزده رئیس گروه زندانها و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص زندانها از زندان تهران بازدید کرد.


سرزده رئیس گروه زندانها و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص زندانها از زندان تهران بازدید کرد.

رئیس گروه زندان در بازدید از زندان تهران بزرگ از اسکان بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر خودداری نکرد.


به گزارش ایلنا، غلامعلی محمدی رئیس گروه زندان ها عصر امروز با حضور در بازداشتگاه این زندان از نزدیک در جریان وضعیت آنها قرار گرفت و دستوراتی را صادر کرد.


در این بازدید معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در امور زندان نیز حضور داشت.


انتهای پیام/