سرقت انباری‌های محله حکیمیه زن بود


سارق انباری‌های محله حکیمیه زن بود

رئیس پلیس پیشگیری تهران غول پیکر اجتناب کرده اند دستگیری سرقت انباری‌های محله حکیمیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ قلم بسیاری از فراهم می کند سرقتی خبر داد.


به گزارش ایلنا، سرهنگ «جلیل موقوفه ای» در تشریح این خبر تصدیق شد: در پی افزایش خانه شکنی انباری‌های محله «حکیمیه» دستگیری سرقت هر دو سارقان را تیمی اجتناب کرده اند ماموران کلانتری حکیمیه بر عهده گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشت زنی‌های متمرکز را افزایش دادند.


وی همراه خود خاص اینکه ماموران در پی جویی‌های انتظامی به انگشت انتقال سرقت انباری‌ها منصفانه زن می‌باشد کدام ممکن است همراه خود منصفانه تجهیزات خودرو رانندگی رانا به محل‌های خانه شکنی حاضر شده است افزود: همراه خود رصدهای صورت گرفته هویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخفیگاه متهم تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اخذ مجوز قضائی، متهم در یک واحد عملیات منسجم پلیسی در مخفیگاه دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بازرسی اجتناب کرده اند این محل قرارگیری ۳۰۰ قلم بسیاری از اموال سرقتی اعم اجتناب کرده اند گرمکن، فرش، پتو، زمینه آچار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید… اختراع شد.


رئیس پلیس پیشگیری تهران تصریح کرد: متهم ۳۵ساله در تحقیقات اولین به ۱۰ فقره بزه انتسابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی اجتناب کرده اند انباری‌های محله حکیمیه معترف کدام ممکن است همراه خود جانمایی محل‌های خانه شکنی، کلیه مال باختگان تعیین شدند.


سرهنگ موقوفه‌ای به خوب ارزش ریالی اموال اختراع شده ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کرد: متخصصان خوب ارزش اموال مکشوفه را ۲ میلیارد ریال محاسبه کردند.


وی در نهایت خاطر آرم کرد: تحقیقات اصولاً برای مکان یابی جرائم بالقوه متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مال باختگان یکپارچه دارد.


انتهای پیام/