سفارت آمریکا محل توطئه علیه حزب الله است


سفارت آمریکا محل توطئه علیه حزب الله است

معاون دبیر کل حزب الله لبنان سفارت آمریکا را محل تجمع دشمنان برای حمله به از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور دستورالعمل‌ها علیه آن توضیح دادن کرد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند النشره، «نعیم قاسم»، معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان تاکید کرد کدام ممکن است برخی تعهد‌ای برای ضربه زدن به از دوام در لبنان به مدیریت حزب‌الله دارند.


نعیم قاسم اظهار داشت: «سفارت آمریکا امتحان شده کرد اجتناب کرده اند حرکت ۱۷ اکتبر برای حضور در نیازها شخصی سؤاستفاده تنبل. سفارت به این نتیجه رسیده است کدام ممکن است انتخابات آتی در نتیجه اصلاح معادلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ واقعیت حال نخواهد شد.»


وی تاکید کرد کدام ممکن است آن‌ها در سفارت آمریکا مخلوط می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل‌هایی را بدست آمده می‌کنند کدام ممکن است از دوام را هدف قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نابودی سلاح آن امتحان شده کنند.


معاون حزب الله همراه خود دقیق اینکه نیروهای گروه مدنی در لبنان خم شدن‌های سیاسی متفاوتی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است همراه خود جوامع مدنی مواجه هستیم، {تأکید کرد}: «انتخابات در زمان مقرر برگزار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعویق افتادن آن هیچ توجیهی {وجود ندارد}».


انتهای پیام/