سمانه خزنداری و نظر مالی رهندزی شاد


سمانه خزنداری و نظر مالی رهندزی شاد

پاسخ تائیدی خزنادر کل کاشور: با هدف تسهیل و تسریع در روند اعتلای نیازمندی های اطلاع رسانی و ارتباط عمومی بخش کاشور، سمانه خزانه دری و نظر مالی (سخن) رهندزی شاد.


بگذرش ایلنا، اکرامی، خزنه در کول کشور، بعلم، از کجا خبر شما مالی و بودجاهی، حصدری بخش عمومی و پادگان مالی و… از اطلاعات و ارتباطات لازم سیاری درد بهره مند شوید.


راه آدما داد: منظره ای از بیت المال هست که هر کدام کوشور است با هدف تسهیل و تسریع در روند بالا بردن نیازمانی های اطلاعات و ارتباط من مفید است و دو اکانت و دو دستیار داریم که پاسخگو.دیدگاه مالی تحت عنوان «سوخان کردا آستاکا با هاماکاری مرکز فناوری اطلاعات امینت فضای فیگوراتیو و گسترش اقتصاد هوشمند و بازدید از امور اقتصادی و سیاسی محل نصب و بهره برداری از آن پرای تمامی کارپران فرحم اشدا.

در گیفت کابینت کل کشور نسخه اولیه گاوصندوق و تخصصی گوشی سیستم همراه با اپراتور اندروید قابل استفاده و محتوای اطلاعات من به صورت گیزینهی ( منو) آموزنده و ارتباطی، عملی و کاربردی.

اکرامی افزود: سامانه کجاست، ظرف اطلاع رسانی، جامع قوانین و تصمیمات، قانون پودینگ هر کوشور، بخشنامه های خزنه دری کوشور، استفتائات، خودروهای دولت، اوراق مالی اسلامی، روایت ما / حد آن. حد نصاب / خزنعه-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ها-ای-تا-ها-ای-تا-ها-ها-ها-ها-ها من، حساب حساب قانون، مالی گزارشگری، اخبار و دیگر همراه با قبیت گشتجو است.

یک پاسخ اضافه می کنیم: همچانین کانالهای رابطه نز دیرین سامانه تراحی صندوق انجمن مستقیم که شمیل به خزانه هر کاشور و دو مدیر و مشاور هر خزانه هر کاشور مشاهده بیانیه دیدگاه ها و نظرات و انتقادات. همچانین غازینا (منوی) فرستادن آیداها و نوریهای مرتبط با سیستم مدیریت مالی عمومی بخش مالیه عمومی امکان رانندگی روزها و اطلاعات آن توسط خزانه داری صادر می شود.

خزانه در گل کاشور با استناد به آن انکه اسفادری و بهرابرداری کربلا سمانه تخسوسی سخنی مورخ بهمن ۱۴۰۰ درهم با حضور وزیر امور اقتصادی و درایی رونمای شاد ایزهار دشت: خزانه دری آرداشار. عده اقل از طریق جعبه اتصال مستقیم با مشورت دو کابینت که همگی کوشور هستند گرم کنید.

ادرس لینک Straight Bray Drift برنامه نرم افزاری و سمانه تخصصی سخن یادبود با توضیح دم بوده و همچانین مسیر درگاه (پورتال) خزنه دری کیشور نز ملاقات دریفت و یادبود است.


انتهای پیام/