سوئد در ژوئن سال جاری به ناتو خواهد اتصال


سوئد در ژوئن سال جاری به ناتو خواهد پیوست

حزب تحت سلطه گفتن کرد کدام ممکن است سوئد در ماه ژوئن به ناتو خواهد اتصال.


به گزارش ایلنا بلافاصله به نقل اجتناب کرده اند راشا، دارایی ها نزدیک به ماگدالنا اندرسون، نخست وزیر سوئد اجتناب کرده اند قصد وی برای اتصال به این ملت در ژوئن سال جاری خبر دادند.


این اعلامیه همزمان همراه خود حاضر عالی تحلیل جدید اجتناب کرده اند پوشش امنیتی همراه خود فنلاند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوسیال دموکرات های سوئد در دوره ها حزب شخصی با توجه به این موضوع بحث کردند.


دارایی ها آگاه در حزب سوسیال دموکرات سوئد گزارش دادند کدام ممکن است مدیریت این حزب با توجه به موضوع عضویت این حزب در ناتو انتخاب گیری کرده است.


به آگاه دارایی ها در حزب تحت سلطه سوئد، هدف ماگدالنا اندرسون بخشی از این ملت به ناتو در ژوئن سال جاری است.


تقاضا سوئد برای عضویت در ناتو تصور به در نشست این گروه در مادرید در ۲۰ به همان اندازه ۲۹ ژوئن حاضر شود.انتهای پیام/