سید خلیل ساداتی سفیر جدید ایران در سیرالئون شد


سید خلیل ساداتی سفیر جدید ایران در سیرالئون شد

با پیشنهاد وزیر امور خارجه و تایید رئیس جمهور، سید خلیل ساداتی به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون منصوب شد.


به گزارش ایلنا، سید خلیل ساداتی شب قبل از عزیمت به سیرالئون با حسین امیرعبداللهیان دیدار و برنامه کاری سفارت خود در این کشور را ارائه کرد.


وزیر امور خارجه در این دیدار توصیه ها و دستورالعمل هایی را برای اجرا در سفیر جدید کشورمان در سیرالئون ارائه کرد.


ساداتی در سابقه کاری خود دارای وظایف زیر است:


– مشاور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی


– رئیس اداره امور مجلس در وزارت امور خارجه


– سفیر جمهوری اسلامی ایران در گینه و گینه بیسائو


کارشناس ارشد در عراق


– مدیر کل مجمع جهانی آفریقایی عربی اهل بیت (ع)


انتهای پیام/