سینه های آلمانی مجاز Behrabardari az Proveh Gazi Nord Stream-2 Ra Muallaq Kurd


سینه های آلمانی مجاز Behrabardari az Proveh Gazi Nord Stream-2 Ra Muallaq Kurd

شبکه آتانس فدرال آلمان کرد پرچمهای ko dr پ طراحی روسی به نظر راسمیت شناختن جمهوری خواه های خودخوانده دونتسک و لوهانسک، صدور مجاز بهرابردری از پروژه گازی نورد استریم-۲ را با وضعیت تفسیر.


به گزارش ایلنا با مخابره اسپوتنیک، شبکه آگانس فدرال آلمان رسانه کردی ke dar pi طراحی شده توسط «ولادیمیر پوتین» نظر ریاست جمهوری روسیه در راسمیت شاناختن جمهوریهای خودخوانده دونتسک و گوژانسک راز ازدار ازدار ۲ .


اولاف شولتز، بزرگترین رسانه آلمانی، کرد، وزارت اقتصاد، قانون اساسی دادا، مهمترین چیز جهان کجاست؟

طراحی شولتز هامچمانین و ولادیمیر پوتین RA قوانین بین آخوندها را محکوم کرد که مشخصه کرد و دریک است، من یک مقاله خبری نوشتم: “زمانی است که جلسه ای بین آخوندها وجود دارد، با پای افرادی که آنها را هدایت می کنند، آنها. برای آنها باز نیست، آنها ملاقات نمی کنند.»

وای افزود: استفاده از آن در شهر نیشان دحیم مانند مردم پاهای من و پدربزرگم خواد دشت لازم است.

روبرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، از مسئله کردی حمایت می کند که تعلیق نمایش آن در کجا مجاز است.


صدور پروانه بهره برداری به عنوان پروژا گازی نورد استریم ۲، الزام ثابت ارزیبی، وزیر اقتصاد جمهوری فدرال آمریکا، تهدیدی برای منطقه


انتهای پیام/