شارژ کارتخوان های صنفی به صورت مستقل محاسبه می شود


شارژ کارتخوان های صنفی به صورت مستقل محاسبه می شود

گروه امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: وصول مالیات از تراکنش‌های بانکی و کارت‌خوان‌ها و خریداران اصناف براساس ادعای آنها و اصل بر صحت ارقام تایید شده آنها است.


به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در اجرای دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر اعتماد ماموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و مشاغل، مجدداً به سازمان امور مالیاتی در تعیین مالیات اصناف تذکر داده شد. و مشاغل ضمن اعتماد در انجام تراکنش های بانکی، از جمله پول سرمایه گذاری شده در حساب از طریق کارتخوان، باید اصل صحت درخواست های خود را احراز کرده و هزینه های خود را با رعایت کامل مقررات قانونی ثابت کنند، مگر اینکه ثابت شده باشد که آنها بر اساس اسناد و مدارک پیشرفته با ادعاهای خود مخالف هستند. .


این امر در مورد مؤدیانی که علیرغم درآمد زیاد، از پرداخت مالیات فرار می کنند و مالیات واقعی خود را پرداخت نمی کنند، صدق نمی کند و تشخیص مالیات این دسته از مودیان و مطالبه و دریافت هزینه مناسب بر عهده ادارات است.


اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتیانتهای پیام/