شرط جدید روسی به نظر همت بنا به موافقت هستایی فاقد عینیت، آست/انطباق، را نازدیک مدانیم.


شرط جدید روسی به نظر همت بنا به موافقت هستایی فاقد عینیت، آست/انطباق، را نازدیک مدانیم.

درخواست همتایی راس خود وزیر امور خارجه آمریکا ساختمانی است که باید مشکو را در نمای آداما همکاری در تهران، خارج از از تحریمهای، غرب را «ناموتیق» خاوند در آن گنجاند.


به گزارش گاز ایلنا به نقل از سی بی اس، «آنتونی بلینکن» و درخواست «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا همتای راس خود، لازم است به نظر آداما، موسکو در آن گنجانده شود. همکاری در تهران، خارج از حرم طاهرم غرب تهران.


ما با آن به عنوان «درخواست لاوروف گفت کجاست که تحریمهای اعمال شدید علیه او کمپین دکتر پی روسی کجا خور توسط اوکراین، هیچگون انجمن با پروندا هستهای ایران نادارد و درخواست جدید فقیهه استقاوی موضوع اجماع.


با تکار برخی، وزیر امور خارجه آمریکا که درباره ماهیت، برنامه هشتایی ایران مدعی شده است، گفت: «خالی است، زیرا موضوع بی‌حوصلگی است. فایده کجاست، صرف نظر از اینکه آیا ارتباطی با شهر یا زمان کمپین آن به اوکراین وجود دارد؟


و پشتوانه ای داریم برای پیشرفتهایی، عکس غرفه او، تصمیم توافق رعنا نازدیک دانست، و قضیه پرونده، سوال داشوار، حلال نعلین.


انتهای پیام/