شری: استقلال همراه خود هر تغییری محکم تر می شد/ وعده مالک تجهیزات گلف همچنان محقق تبدیل می شود


شری: استقلال با هر تغییری قوی تر می شد/ وعده مالک باشگاه همچنان محقق می شود

کاپیتان خدمه فوتبال نساجی ذکر شد: لاک کلوپ در همه زمان ها به ما لطف داشته است. آنها اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است در تجهیزات گلف نساجی کار می کردند در همه زمان ها به وعده های شخصی حرکت کردند.


حمید شری پس اجتناب کرده اند پیروزی نساجی مقابل استقلال در مرحله اول چهارم باقی مانده جام حذفی ذکر شد: دیدار مقابل استقلال فوق العاده روی حیله و تزویر است. آنها خدمه همراه خود استعدادی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هر تغییری کدام ممکن است استقلال تحمیل می تدریجی، وضعیت آنها بیشتر تبدیل می شود، با این حال باید کانون اصلی ۱۰۰ درصدی را داشتیم به همان اندازه پیروز اجتناب کرده اند این میدان سطح بیاییم.


وی افزود: ما هم انگیزه مورد نیاز را برای این دیدار داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شکر تفریحی خوبی انجام دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هوادارانمان کدام ممکن است اجتناب کرده اند مازندران به تهران آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خدمه حمایت کردند تبریک می گویم. امیدوارم بتوانیم این توسعه سودآور را یکپارچه دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به درجه بالاتری برسیم.


کاپیتان خدمه فوتبال نساجی ذکر شد: مالک خدمه نساجی در همه زمان ها به ما لطف داشته است. آنها اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است در تجهیزات گلف نساجی کار می کردند در همه زمان ها به وعده های شخصی حرکت کردند. صحبت اجتناب کرده اند پاداش های این تفریحی شد با این حال مبلغ آن اشاره کردن نشد. آهنگرها به قول شخصی حرکت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بار هم همینطور {خواهد بود}.انتهای پیام/