شهباز شریف اجتناب کرده اند آینده کرزی، اشرف غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمران خان باخبر شد / پاکستان توسط “سلبریتی ها” اداره نمی شود / اختلاف بین اسلام آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن پس اجتناب کرده اند یازده سپتامبر گفته می شود.


شهباز شریف از سرنوشت کرزی، اشرف غنی و عمران خان باخبر شد / پاکستان توسط او اداره نمی شد

مشاور سابق ایرانیان در افغانستان: نخست وزیر مخلوع پاکستان نتوانست همراه خود گروه عادی این ملت، خانوار های تکنوکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا آشتی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است اوضاع اسلام آباد علیه او چرخید.


عبدالمحمد طاهری، مشاور سابق ایران در افغانستان همراه خود ردیابی به تحولات فعلی پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع شهباز شریف شناخته شده به عنوان نخست وزیر کوتاه مدت به ایلنا اظهار داشت: مقامات پاکستان باید یکی اجتناب کرده اند روی حیله و تزویر ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر ترین انواع حکومت داری در آسیا را در تذکر بگیرد. وزیر ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است نظامی {در این} ملت تأثیر می گذارد دارد، با این حال نمی توان آن را تنها رکن بی نظیر دانست. از رویدادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های تکنوکرات زیادی در لاهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اسلام آباد وجود دارند کدام ممکن است تا حدودی امکانات را در پایین صحنه هدایت می کنند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، رویدادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان های مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادی پاکستانی تأثیر می گذارد فوق العاده عجیبی {در این} ملت دارند. به همین دلیل هر دولتی کدام ممکن است در پاکستان روی کار بیاید باید هوشیار باشد به همان اندازه مورد انتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ضرب و شتم} های مختلف قرار نگیرد.


وی افزود: آنچه {در این} میان به طور قابل توجهی پس اجتناب کرده اند حوادث فعلی اسلام آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنگونی عمران خان باید مورد ملاحظه قرار گیرد اینجا است کدام ممکن است مقامات پاکستان در مقاطع مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسبابک ها مختلف فشار های مکرری همراه خود آمریکا داشته است. ۵ سال قبلی.» از نزدیک. پاکستانی ها اجتناب کرده اند زمان سرنگونی اسامه بن لادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها ۱۱ سپتامبر همراه خود آمریکایی ها حاوی بوده اند. از در جاری حاضر اسلام آباد در توافق درست همراه خود طالبان است ۹ همراه خود واشنگتن. به همین دلیل نبرد سیاسی پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا علنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است بخشی اجتناب کرده اند تحولات فعلی پایه {در این} ماجرا داشته باشد. پس اجتناب کرده اند خطرناک اشرف غنی اجتناب کرده اند کابل، آمریکا گستاخانه در رسانه ها ادعا کرد کدام ممکن است او جایی در افغانستان ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنخواهد گشت. از در واشنگتن، اشرف غنی در پایین صحنه عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان {بوده است}.


این تحلیلگر سیاسی تصریح کرد: بحث مهم کنونی پاکستان زندگینامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات عمران خان است. اجتناب کرده اند روز اولی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان نخست وزیر پاکستان راه اندازی شد شد، گفتم عمران خان ساده عالی شخص ستاره فیلم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ عالی سیاستمدار همراه خود تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحصیل کرده. صرفاً {به دلیل} حضور در نیروی کار کریکت پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت بچه ها پاکستانی، نمی توان پیش بینی داشت کدام ممکن است کشوری یادآور پاکستان را همراه خود چنین تضادهای مشخص اداره تنبل. می بینیم کدام ممکن است عمران خان هیچ پیشینه آموزشی در پوشش هر دو اقتصاد نداشت کدام ممکن است در نتیجه برکناری او شد. مهمتر اجتناب کرده اند آن، در پاکستان، سران مقامات به طور گسترده زندانی هر دو ترور شدند، هر دو، یادآور بی همتا بوتو، در خصومت بین مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی ها بردن شدند.


طاهری افزود: وقتی می خواهید گروه عادی یادآور پاکستان را {به سمت} مدرنیته هدایت کنید، با بیرون مرتب سازی افراط گرایی تعیین کنید خواهد گرفت. صدها دیده ایم کدام ممکن است در اسلام آباد صدها نفر {به دلیل} توهین به رسول اسلام (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) چندین روز در جاده ها چادر زدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراضات به حدی شد کدام ممکن است شاهد نبرد همراه خود حکومت بودیم. نیروها بر همین مقدمه عمران خان نمی دانست چگونه همراه خود این گروه برخورد تنبل. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم مشاوران او چندان قادر مطلق نبودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس همراه خود مقامات عمران خان همسو نبود. به همین دلیل همین ایده ها بیش از حد باعث تحمیل اشکال انتقادی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را اجتناب کرده اند ساختار امکانات در اطراف نگه داشت. پرس و جو اینجاست کدام ممکن است خواه یا نه انواع شهباز شریف شناخته شده به عنوان نخست وزیر کوتاه مدت پاکستان ممکن است ملت را اجتناب کرده اند فاجعه کنونی خارج تنبل؟ {پاسخ به} این پرس و جو ممکن است نسبتاً آسان باشد. از خانوار اصیل چندان حاوی جریانات مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادی پاکستان نیستند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری باید ملاحظه داشت کدام ممکن است خانوار شریف اتصال خوبی همراه خود نظامی پاکستان دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آی اس آی نیز اجتناب کرده اند این خانوار هستند.


وی خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است اگر نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش پاکستان همراه خود عالی نفر نباشد، {نمی تواند} نخست وزیر شود، این دلیل است در نظر گرفته شده می کنم شهباز شریف {در این} راستا انواع شده است. مدیریت پاکستان همزمان همراه خود انتخابات شهبر شریف، با این حال باید منتظر ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید کدام ممکن است او چگونه تمایل دارد گروه عادی پاکستان را مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تنبل. نکته بی نظیر اینجا است کدام ممکن است شهباز شریف اجتناب کرده اند آینده حامد کرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشرف غنی در افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آینده عمران خان در اسلام آباد کدام ممکن است این سه نفر تا حدودی همراه خود آمریکا در تضاد بودند، عبرت گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه عامل استفاده کرد. این تجربیات در روابط شخصی همراه خود واشنگتن. خواهد داد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، یکی اجتناب کرده اند دلایلی کدام ممکن است وضعیت موجود در پاکستان در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ملت ناسالم نشده است، هسته ای بودن کدام ممکن است جزء مهمی است.


انتهای پیام/