شورای عالی مناطق، انجمنی برای هدایت تعامل مردم با دولت است


شورای عالی مناطق، انجمنی برای هدایت تعامل مردم با دولت است


به گزارش ایلنا، سید صولت مرتضوی پس از حضور در نشست با اعضای شورای عالی استان ها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس قانون اساسی یکی از ارکان تصمیم گیری و تصمیم گیری در کشور هستند. ، و در مدیریت شهری و روستایی بسیار موفق بوده اند.


وی بیان کرد: شورای عالی استان ها اتاق فکر و مجمعی برای برنامه ریزی و جهت دهی به تعامل مردم با دولت است، اما از این پتانسیل به طور کامل استفاده نشده است و امیدواریم با برنامه ریزی خوب رئیس دولت. شورای عالی مناطق و اعضای این شورا و همکاری دولت باید در چند زمینه از جمله در زمینه توسعه همکاری‌ها در کشور و ارائه بخشی از مأموریت‌های وزارتخانه به شوراها و شهرداری‌های موفق باشد.


وزیر تعاون گفت: بسترسازی برای ایجاد اشتغال و مسکن که یکی از محرک های اقتصادی کشور است، یکی از موضوعاتی است که شوراهای شهر و روستا و شهرها در این زمینه نقش ویژه ای دارند. این، و اگر این سریال به معنای. و در صورت سودمندی متقابل می توان فصل جدیدی در حوزه مسکن و اشتغال برای جوانان ایجاد کرد.


مرتضوی همچنین گفت: در صورت رفع این مسائل موضوع ازدواج جوانان و قانون جوانان و جمعیت تحت پوشش قرار می گیرد. از طرفی آسیب های اجتماعی نیز کاهش می یابد زیرا اگر اشتغال را ساماندهی کنیم آسیب های اجتماعی نیز کاهش می یابد.


انتهای پیام/