صندوقدار مترو تهران دستگیر شد


صندوقدار مترو تهران دستگیر شد

رئیس پلیس پیشگیری تهران عظیم اجتناب کرده اند دستگیری عالی دزد در ایستگاه مترو خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: سه تجهیزات گوشی تلفن در کنار اجتناب کرده اند متهمان اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهم به خانه شکنی گوشی تلفن در کنار اجتناب کرده اند کیوسک های مترو اعتراف کرد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، سرهنگ «جلیل مقویحی» در تشریح عمیق این خبر اظهار داشت: عملیات پلیسی انصافاً شهر در حین گشت زنی در محله انصافاً شهر به شخص خاص غیر اجتناب کرده اند مأموران نامشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهم را برای معامله با به موضوع راه اندازی شد کردند. .


وی همراه خود دقیق اینکه متهم پس اجتناب کرده اند خرس تذکر تکل ماموران برای عجله اجتناب کرده اند محل متواری شد، افزود: ساختار مهار متهم اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموران سودآور به دستگیری متهم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تحقیقات اولین خانه شکنی ۳ گوشی تلفن در کنار اختراع شد.


رئیس پلیس پیشگیری تهران شکسته نشده داد: متهم ۲۵ ساله در تحقیقات مقدماتی به بزه انتسابی اعتراف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شکسته نشده تحقیقات پلیسی، مال باخته اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشی های تلفن در کنار به آنها عرضه گرفت.


سرهنگ اوقاف همراه خود ردیابی به اطلاعات متهمان خانه شکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبس در طولانی مدت اظهار داشت: تحقیقات تکمیلی برای مکان یابی جرایم بالقوه متهمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد مالباختگان شکسته نشده دارد.


انتهای پیام/