طرح آمریکا بری بوستان حرم هاوایی خود توسط روی هاواپیماهی روسیه / هاشدار بایدن توسط پوتین دربارا پیامدهای سنگین کمپین توسط اوکراین / بورگزاری نشاط شورایی حاکمان با مهواریت اوکراین


طرح آمریکا بری بوستان حرم هاوایی خود توسط روی هاواپیماهی روسیه / هاشدار بایدن توسط پوتین دربارا پیامدهای سنگین کمپین توسط اوکراین / بورگزاری نشاط شورایی حاکمان با مهواریت اوکراین

دکتر رز هفتم درگیریها میسکو و کی یف، شورای حکم قرار النشاستی با مهوارات اوکراین برگزار کانادا. نقش دوم گیفتوغوهای دو کشور نز بری امروز – چهارشنبه – برنامه رازی شاده آست.


– روسی نماینح در سازمانهای بین ملایان چون برگزاری نشتی در شورایی حکام درباره اوکراین خبر داد.


– رئیس جمهور جمهوری و ونزوئلا، دکتر گفتوگوی، به عنوان تأیید کردها، با همتای راس خود، حامیت قطعانه با من تماس گرفت.


– برخی گازارشا حکی از آن آست که امکان میرود رئیس جمهور آمریکا در اینده نازدیک طراحی خود بری بوستان حرم هاوایی در کوشور توسط روی هواپیماهای را پرچم های روسیه.


– رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، شامگاه، سه شنبه، به وقت محلی، به سمت نخستین صخرانی، سالیانا، خود بری، کنگر، آمریکا.انتهای پیام/