عربستان سعودی همراه خود بوئینگ برای مونتاژ اجزا یدکی هواپیما موافق است


عربستان سعودی با بوئینگ برای ساخت قطعات یدکی هواپیما موافق است

نمایندگی صنایع ارتش عربستان سعودی اجتناب کرده اند امضای قرارداد مشارکت راهبردی همراه خود نمایندگی آمریکایی بوئینگ، اصلی جهان در صنایع هوافضا، دفاعی، فضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم های امنیتی برای تحمیل منصفانه تعهد استراتژیک مشترک {در این} ملت خبر داد.


به گزارش خبرگزاری سعودی «ایلنا» اجتناب کرده اند خبرگزاری عربستان؛ سلطه عربستان سعودی توافقنامه مشارکت راهبردی همراه خود بوئینگ، رئیس جهان در سیستم های هوافضا، دفاعی، فضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی را برای تحمیل منصفانه مشترک استراتژیک {در این} ملت گفتن کرده است کدام ممکن است برای ادغام کردن مونتاژ اجزا هلیکوپتر تبدیل می شود.

رئیس هیئت مدیره (سامی)، احمد بن عقیل الخطیب، اظهار داشت کدام ممکن است این مشترک خدماتی را برای پاسخگویی به نیازهای بخش رو به انبساط هوانوردی در عربستان سعودی حاضر می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه را برای همکاری های مثمر ثمر در سال های بلند مدت به راحتی می تنبل.

ولید بن عبدالمجید ابوخالد، مدیرعامل نمایندگی صنایع ارتش عربستان سعودی گفتن کرد کدام ممکن است شناخته شده به عنوان اولین گام در حمایت اجتناب کرده اند این نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی اجتناب کرده اند بالگردها، قرارداد مشارکت استراتژیک همراه خود بوئینگ تحریک کردن ممکن است.

وی افزود: اجزا این هواپیما توسط نمایندگی صنایع ارتش (سامی) مونتاژ عربستان به طور قابل توجهی قطعاتی کدام ممکن است روی هواپیما نصب شده است، می باشد.

او اظهار داشت: «بیش اجتناب کرده اند هر عامل، ما همراه خود بوئینگ کار می کنیم به همان اندازه مهارت های بومی شخصی را بهبود دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسان سعودی را برای کار بر روی سیستم های شیک بوئینگ آموزش دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاز کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است این مشترک “اولین گام به سوی مشارکت راهبردی در عمق تر بین (سامی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوئینگ در بلند مدت باشد کدام ممکن است برای ادغام کردن پلت شکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بیشتری {در این} زمینه تبدیل می شود.

بر ایده هماهنگی جدید، ۲ طرف اجتناب کرده اند طریق منصفانه نمایندگی همراه خود پاسخگویی محدود برای حاضر شرکت ها بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری، بازیابی، سبقت گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری بالگردهایی کدام ممکن است در جاری حاضر در عربستان سعودی ورزش می کنند، همکاری خواهند کرد.


انتهای پیام/