عربستان چاره‌ای جز پذیرش شومینه‌بس یمن نداشت/ انصارالله «تکنیک متعادل‌سازی ترور» را در مخالفت با ائتلاف عربی محدوده کرد/ خواستن ریاض به کالا نفت انصافاًً محسوس است.


عربستان چاره ای جز پذیرش آتش بس یمن نداشت/ انصارالله را انتخاب کنید

کارشناس امتیازات جهان ذکر شد: همزمانی حمله انصارالله به آرامکو همراه خود فاجعه قدرت ناشی اجتناب کرده اند موضوع اوکراین به خوبی آرم داد کدام ممکن است سعودی ها در مکان ضعیفی قرار داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عجله همراه خود شومینه بس موافقت کردند.


حسن هانی زاده کارشناس امتیازات جهان در تشریح توضیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس شومینه بس ۲ ماهه در یمن به خبرنگار ایلنا ذکر شد: عربستان در جهان میدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در جهان سیاسی بیش اجتناب کرده اند قبلی همراه خود مشکلات مواجه است. وی اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری خاطرنشان کرد: انصارالله بیش اجتناب کرده اند ۲ سال توانست ارزش های عربستان در یمن را افزایش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است شاهد اجرای «تکنیک موازنه ترور» اجتناب کرده اند سوی یمنی ها علیه ائتلاف سعودی هستیم. پیشرفت ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش یمن اگرچه {در این} هفت سال ۹ تنها سرزمین های عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات متحده عربی را هدف قرار داده است، اما علاوه بر این عمدتاً شاهد هستیم کدام ممکن است اخیراً بار تولید دیگری نمایندگی نفتی آرامکو متعلق به عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفت.


وی یکپارچه داد: مناسب است کدام ممکن است کشورهای غربی معادل قبلی اجتناب کرده اند این حمله ها انتقاد می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نفع عربستان موضع می گیرند، با این حال ملاحظه داریم کدام ممکن است کمیت صادرات نفت عربستان پس اجتناب کرده اند این حمله اجتناب کرده اند ۱۰ میلیون بشکه به شش میلیون بشکه کاهش کشف شد. ” موضوع تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است پدافندهای اهدایی به ریاض {در این} حمله ها حمله ها اثیری را از بین بردن نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه این امتیازات باعث شد به همان اندازه بار تولید دیگری اجتناب کرده اند تذکر میدانی اجتناب کرده اند جنبش راست پیشی بگیرد. {در این} میان ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است تاثیر مبارزه اوکراین بر صادرات قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دخالت عربستان سعودی در مدار پایین باعث شد به همان اندازه حمله ها انصارالله به آرامکو شرایط جدیدی را برای ریاض تحمیل تنبل. با بیرون شک این حمله ها انصارالله یمن به آرامکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیاس آن همراه خود پرونده اوکراین خوب محدوده شد، آنها در جستجوی شومینه بس برای سعودی ها بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار ریاض آرم داد کدام ممکن است خواستن آنها به کالا نفت انصافاًً مشخص است.


این کارشناس امتیازات سیاسی تصریح کرد: شخصاً گفتن مشاور گروه ملل در یمن مبنی بر هماهنگی ۲ ماهه شومینه بس {در این} ملت در حمله ها فعلی انصارالله به آرامکو تاثیر داشت. {در این} میان ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی اجتناب کرده اند سال قبلی همراه خود میانجیگری مقامات عراق در جاری مذاکره بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است موضوع شومینه بس در یمن در یک واحد سال قبلی بخشی اجتناب کرده اند این مذاکرات بوده باشد. اجتناب کرده اند اردیبهشت ماه سال قبلی تاکنون چندین در اطراف مذاکرات بین ریاض را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران در بغداد {انجام شده} است کدام ممکن است طی آن سعودی ها اجتناب کرده اند پذیرش هرگونه شومینه بس خودداری کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون به نظر می رسد مانند است چاره ای جز مذاکره همراه خود انصارالله را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد مذاکرات سراسری ندارند. شومینه بس در یمن اگر شومینه بس را قابل توجه نگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر این الگو را زیر پا نگذارند، بی شک شاهد اقدامات میدانی انصارالله علیه ریاض خواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این {اتفاق بیفتد}، یمنی ها همراه خود تقابل دردسرساز تری مواجه خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط بار تولید دیگری وارد عالی فضای سیاسی احتمالاً خواهد بود. -بن بست امنیتی احتمالاً خواهد بود.


وی در نهایت خاطرنشان کرد: این در حالی است کدام ممکن است مشاور گروه ملل عالی بار تولید دیگری سریع مذاکره مستقیم همراه خود سعودی ها را به سعودی ها داد کدام ممکن است باید دید ریاض {در این} بین چگونه حرکت خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر زیر بار مذاکرات مستقیم نیفتند، شرایط به وجود می آید. با بیرون شک برای عربستان سعودی دردسرساز {خواهد بود}.” {در این} میان افسران غربی به مدیریت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، علناً اجتناب کرده اند شومینه بس حمایت کرده اند، با این حال {در این} بین تفریحی دوگانه را در اصل کار شخصی قرار داده اند. کاخ سفید ذکر شد در حالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند این الگو حمایت می تنبل، آنها معتقد نیستند کدام ممکن است کافی باشد. بایدن تصریح می تنبل کدام ممکن است شومینه بس باید مناسب باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه باید نوک یابد، با این حال به ترتیب می بینیم کدام ممکن است همراه خود استقرار نیروهای وی، وضعیت یمن شدیدتر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع تا حدودی وضعیت بلند مدت این ملت را همراه خود تن پرس و جو مطرح می تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این حال


انتهای پیام/