عشایر، شهرمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری بدون هزینه بیمه می شوند


عشایر، شهرمال و بختیاری به صورت رایگان بیمه می شوند

مدیرکل امور بادیه نشینان چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری ذکر شد: همراه خود پیگیری های امسال، ایمن سازی بادیه نشین های استان بدون هزینه انجام تبدیل می شود.


به گزارش ایلنا، یحیی حسین پور ذکر شد: در سیزدهمین مونتاژ قرارگاه ایمنی غذایی مقرر شد همراه خود اعتبارات تخصیص یافته در بودجه سال ۱۴۰۱ عشایر چهارحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری اجتناب کرده اند محل هدفمندی یارانه ها تامین شود.

اقامت بادیه نشینان ۱۰۰ سهم به شخصیت وابسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایط فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی تحمل تأثیر قرار می گیرند، به همین دلیل برای برون سر خورد اجتناب کرده اند شرایط فاجعه باید پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق همراه خود مسئولان مربوطه انجام شود.

علاوه بر این همراه خود ملاحظه به گفتن تقویم کوچ اجتناب کرده اند ۲۵ اردیبهشت، {به دلیل} خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف مراتع در مناطق قشلاقی، کوچ زودهنگام عشایر به چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری تحریک کردن شد.


انتهای پیام/