عمیق معامله با به ۴ پرونده قاچاق در فارس


جزئیات رسیدگی به چهار پرونده قاچاق در فارس

مدیرکل زندان های دولتی استان فارس اجتناب کرده اند معامله با به ۴ پرونده قاچاق خبر داد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسمیت گروه زندان های ملت، غلامرضا سالاری ذکر شد: ماموران کلانتری فرودگاه شهید دستغیب شیراز اجتناب کرده اند خوب مسافر خارجی ۱۸ هزار یورو اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلف را به زندان دولتی گفتن کردند. بخش متهم را علاوه بر این ضبط فارکس به ۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.


مدیرکل زندان های دولتی استان فارس افزود: ماموران انتظامی همراه خود اختراع خوب تجهیزات اتوبوس حامل از دستگاه خارجی اجتناب کرده اند خوب تجهیزات اتوبوس، موضوع این تخلف را برای اطمینان از مستندات به گروه اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت ارجاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صنوبر ۱۲ جزای نقدی محکوم شدند. میلیارد ریال


وی علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد اختراع خوب انبار کالای قاچاق در لارستان ذکر شد: ماموران حراست مالی خوب محموله فراهم می کند دیجیتال خارجی را اجتناب کرده اند خوب انبار در شهرستان لارستان اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت تعزیرات به مقامات راه اندازی شد کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش مذکور به صنوبر جزای نقدی محکوم شد. ۹ میلیارد. ریال.


وی افزود: ۳۳ معدنچی قاچاق اجتناب کرده اند خوب سوله در شهرک اقتصادی ایگلاد اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد کدام ممکن است پرونده این تخلف برای تعزیرات حکومتی کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صنوبر ۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.


انتهای پیام/