فردا آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۱ است


فردا آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار 1401 است

معاون درآمد مالیاتی گروه امور مالیاتی کشور تایید کرد که فردا یکشنبه ۵ تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۱ است.


به گزارش ایلنا، محمدتقی پاکدامن با اعلام این خبر گفت: در راستای تکریم مودیان و ایجاد زمینه برای اجرای تعهدات قانونی و بیشترین مشارکت در ارسال تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، در صورت مشمولیت هر یک از مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده که قبل از پانزدهم این ماه تسلیم شده است در صورتی که اظهارنامه درج شده دوره اول سال ۱۴۰۱ خود را ارسال نکرده باشند حداکثر تا تاریخ ۵ تیرماه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تعیین شده را ارائه نمایند.


وی ادامه داد: مودیان از طریق درگاه خدمات الکترونیک ملی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.

به گفته معاون درآمد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، جرایم عدم تسلیم اظهارنامه و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض تا مهلت مقرر که طبق ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم صادر می‌شود. و عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت قانونی موجب مجازاتهای مقرر در قانون می شود.


انتهای پیام/