فرزاد فرزین همراه خود درجه هوشیاری زیرین تحمل مراقبت های پزشکی است


منصفانه گزارشگر موسیقی دقایقی پیش در صفحه توئیتر شخصی گفتن کرد کدام ممکن است درجه اعلان فرزاد فرزین کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خواننده پاپ در ترکیه تحمل مراقبت های ویژه قرار دارد.
به گزارش کامبریس، فرزاد فرزین قرار بود امشب اجرای زنده مشترکی را همراه خود ایلاس یالچینتاش اجرا تنبل.

به آموزش داده شده است برخی اجتناب کرده اند دوستان فرزین، این خواننده ۴۰ ساله ایرانی کدام ممکن است تعدادی از زمانی است در ترکیه به حرکت می برد، اجتناب کرده اند ۲ روز قبل از این دچار نقطه ضعف از حداکثر بدنی شده است. عکسی کدام ممکن است اجتناب کرده اند او آشکار شده نماد می دهد فرزین در جاری سوئیچ به بیمارستان در اقامتگاه است، با این حال سرانجام دوستانش اجتناب کرده اند سوئیچ او به بیمارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه خبر دادند.
اجرای زنده مشترک الیاس یالیکتاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزاد فرزین قرار بود عصر ساعت هشت ساعت شب در وسط تموش استانبول برگزار شود، با این حال همراه خود وخامت جاری این خواننده ایرانی، برگزارکنندگان اجرای زنده گفتن کردند کدام ممکن است تنها خواننده توقف اجرا خواهد کرد.
ایلیا یالچین ناتاش خواننده ۳۳ ساله ترکیه ای است کدام ممکن است در بین ایرانیان شناخت زیادی دارد. وی در سال ۱۳۹۶ مجوز برگزاری اجرای زنده در شهر ساحلی انزلی را اکتسابی کرد با این حال در روزهای جدیدترین این اجرای زنده لغو شد. تنها اجرای زنده او در ایران در سال ۱۳۹۷ در جزیره کیش همراه خود حضور ۵۰۰۰ هوادار برگزار شد.

مهمانی فرزاد فرزین

این خبر در جاری بروز رسانی است…

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

خواه یا نه سوبی منکین به جزای نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبس محکوم شده است؟

ساسی منکین همراه خود رسوایی جدیدی مواجه شد + عمیق

فرزاد فرزین

الیاس یلچینتاش

برای ورود سریعتر: