فرستاده ایران در قطر به در کنار وزیر بار این ملت عازم جزیره کیش شد


سفیر ایران در قطر به همراه وزیر حمل و نقل این کشور عازم جزیره کیش شد

فرستاده ایران در قطر برای دیدار همراه خود جاسم سیف السلیطی وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر بار قطر عازم جزیره کیش شد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، حمیدرضا دهقانی در توییتر شخصی نوشت: به در کنار آقای جاسم سیف السلیطی وزیر بار، رئیس کمیته مشترک قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت در کنار عازم ملت عزیزمان هستیم. به همان اندازه ۲ روز تولید دیگری همراه خود مهندس رستم قاسمی وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر محمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند افسران کشورمان در جزیره کیش دیدارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدارهای تجاری متعددی خواهیم داشت.



انتهای پیام/