فرستاده ایران در پاکستان اقدام تروریستی در کراچی را محکوم کرد


سفیر ایران در پاکستان اقدام تروریستی در کراچی را محکوم کرد

فرستاده جمهوری اسلامی ایران در پاکستان بمب‌گذاری انتحاری روز قبل در کراچی پاکستان را مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مجروحان آرزوی بهزیستی کرد.


به گزارش ایلنا، سید محمدعلی حسینی در حساب کاربری شخصی در توییتر نوشت: حمله تروریستی دیروز در کراچی کدام ممکن است در نتیجه کشته شدن تعدادی از پاکستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان چینی شد، بار تولید دیگری چهره زشت تروریسم را به اذهان آورد.


وی یکپارچه داد: بنده ضمن محکومیت این اقدام تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز همدردی، برای مجروحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازماندگان آرزوی بهزیستی دارم.


انتهای پیام/