فرود اضطراری هواپیمای حامل رئیس قوه قضائیه در فرودگاه اصفهان


فرود اضطراری هواپیمای حامل رئیس قوه قضائیه در فرودگاه اصفهان

هواپیمای ایران ایر که عصر امروز از فرودگاه بوشهر عازم تهران شده بود به دلیل بدی هوای تهران در فرودگاه اصفهان به زمین نشست.


به گزارش ایلنا، هواپیمای ایران ایر که ساعت ۲۱ عصر امروز از فرودگاه بوشهر به مقصد تهران برخاسته بود، به دلیل بدی هوای تهران در فرودگاه اصفهان فرود اضطراری کرد.


رئیس قوه قضائیه که شب گذشته در سفری غیرعادی با هواپیمای عمومی به بوشهر سفر کرده بود در این هواپیما در کنار مردم حضور یافت.


همه مسافران سالم هستندانتهای پیام/