«فساد» موضوعی نیست که با حرف و تصمیم کم یا زیاد شود


"فساد" مشکلی نیست که با حرف و تصمیم کم یا زیاد شود

یکی از اعضای شورای شهر تهران در پاسخ به ابلاغیه امنیتی شهرداری تهران گفت: فساد موضوعی نیست که با حرف و تصمیم بتوان آن را کاهش یا افزایش داد. در عوض، به عنوان احساس امنیت، افراد باید احساس کنند و با روش های علمی قابل سنجش هستند.


به گزارش ایلنا، ناصر امانی صبح امروز در یادداشتی پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به حواشی ایجاد شده اظهار داشت: مصاحبه مفصلی داشتم که در آن از عملکرد شهرک مدیریت دفاع کردم اما من پرسیدم. گفتم که اقدام عملی در این زمینه ندیدم و در کمال تعجب دیدم بیانیه ای علیه من صادر شد که ابتدا آن را باور نکردم و با نهاد مربوطه تماس گرفتم و آنها نیز قاطعانه تایید کردند که این بیانیه کار خودشان است اما باید نکاتی را به اشتراک گذاشت تا نظر مردم روشن شود.


وی انتشار این بیانیه را اقدامی بی سابقه از سوی یک نهاد مسئول نظارت بر عملکرد شهر دانست و با بیان اینکه در این بیانیه سعی شده است اعضای شورا قانع کنند، گفت: در ابتدای بیانیه صحبت خود را با آیه ای آغاز کردند. و این است که ما دو نفر از اعضای شورای شهر هستیم و هر دوی ما آزادانه صحبت می کنیم و این تلاش برای ایجاد تضاد بین اعضای خوب نیست.


یکی از اعضای شورای شهر تهران در متن این بیانیه گفته است که سخنانی نوشته اند که از کاهش فساد و تخلفات اداری در شهر صحبت کرده اند، اما با ورود به مصادیق h، همان گزارش را درباره ۲۰۰- عنوان کرده اند. عملکرد روز شهر، و گفت: ای کاش گزارش را خودم می نوشتند و مشکل این است که «مشکک آنچه شکست می خوری، نه آن که عطر می گوید» و مشکل اینجاست که آلودگی موضوعی نیست که بتواند. با آن کاهش یا افزایش یابد. کلمات و نتیجه گیری؛ در عوض، به عنوان احساس امنیت، افراد باید احساس کنند و با روش های علمی قابل سنجش هستند.


انتهای پیام/