فضلی: سرآسیایی در فجرسپاس اصلاحات خوبی تحمیل کرده است/ مکان های حریف اصولاً اجتناب کرده اند ما بود.


فضلی: سرآسیایی در فجرسپاس تغییرات خوبی ایجاد کرده است/ موقعیت های حریف بیشتر از ما بود.

وحید فضلی کسب اطلاعات در مورد کراوات فجرشباسی شیراز ذکر شد.


وحید فاضلی پس اجتناب کرده اند دیدار مقابل کارکنان فجر تحمل هدایت شهید سبسی شیراز ذکر شد: خوشحالیم کدام ممکن است یک بار دیگر در مشهد هستیم. امیدوارم این شهر در همه زمان ها منصفانه کارکنان در لیگ برتر داشته باشد. سال جدید بر همه ممکن است مبارک. اولین مسابقه بعد اجتناب کرده اند عید بود. دقیقا پارسال همون موقع ۱۳ فروردین همین جا بودیم. در نظر گرفته شده می کنم ورزشی مقابل پرسپولیس بود.


وی افزود: این مسابقه تقریباً متوالی بود. ربع ساعت اول کارکنان ما بود. بعد متعادل شد. هر ۲ کارکنان مکان های خوبی داشتند. ورزشی در جاری حرکت بود. هر ۲ کارکنان جایگزین داشتند با این حال در ربع ساعت پایانی نیمه اول حریف بیشتر ورزشی کرد. در نیمه دوم همراه خود تعویض هایی کدام ممکن است به پایان رسید بر ورزشی مسلط بودیم با این حال در نیمه اول شبیه به شرایط تحت سلطه بود. ورزشی به سمتی پیش سر خورد کدام ممکن است همراه خود اشیا شخص خاص نتیجه مسابقه را رقم زد. این دیدار همراه خود جذب می کند به نوک رسید.


معلم آلومینیوم تصریح کرد: برخی اجتناب کرده اند مسابقات فجر سباسی را آنالیز کردیم، این کارکنان به خوبی اصلاح کرده است، به مجتبی سراسیایی تبریک می گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم حضور این معلم جوان در فوتبال ما ۲ چندان شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر جدیدی به فوتبال ما تزریق شود. به ورودی حرکت کن.” به آنها تبریک می گویم. به تذکر ما نتیجه عادلانه بود. بچه های ما تمام امتحان شده شخصی را کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند آنها سپاسگزاریم. آنها واقعاً همراه خود تمام وجود ورزشی کردند. به هر طریقی قابل دستیابی است نتیجه برتر نباشد، با این حال اجتناب کرده اند کودک ها برای امتحان شده ممکن است متشکرم. ما این ورزشی را پایین بالا گذاشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این به بعد تمرکزمان روی جام حذفی است.


وی همراه خود دقیق اینکه نوازی در گذشته اجتناب کرده اند ورزشی گفتن کرده بود آلومینیوم در سال جدید تمرینات خوبی را پایین بالا گذاشته است با این حال همین الان شاهد ناهماهنگی این کارکنان بودیم، ذکر شد: امتحان شده خوبی کردیم، در ترتیب جاده دفاعی خوشایند بودیم، تصرف زمان زیادی می برد. به هر طریقی می خواستیم ورزشی مسلط حاضر کنیم، اگر دقت کنید در نیمه اول فجر سپاسی ساده ۲-۳ ضد حمله داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای او یا او مکان تحمیل کرد. قابل دستیابی است ناهماهنگی هایی در کارکنان ما وجود داشته باشد، با این حال اینطور است. نتیجه تغییراتی است کدام ممکن است ما همراه خود آموزش تحمیل کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان می برد به همان اندازه در یک واحد کارکنان ماهر نهادینه شود.


معلم آلومینیوم همراه خود دقیق اینکه تنها ۷ ورزشی به همان اندازه نوک فصل که هنوز است، ذکر شد: قدم به قدم پیش می رویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد انبساط کودک ها هستیم. سرمربی فجر سبسی هم عوض شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه های متفاوتی داشتند. اگر ببازند وضعیت آنها مضر {خواهد بود}. شرایط سحر فوق العاده ظریف بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه آنها بالای ۱۰۰ بود. گیمرها آنها روی حیله و تزویر کوش بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس خوبی داشتند. آنها فوق العاده مشتاق بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است باید این را به خاطر داشته باشید. منصفانه طرف کارکنان ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف تولید دیگری کارکنان مقابل، باید به در نظر گرفته شده آن کارکنان هم بود.


فاضلی ذکر شد: ای تیمی کدام ممکن است خوشایند پرس می کنی، مشخص باش کدام ممکن است در تصرف تیمت تداخل دارد. این اختلال ناشی اجتناب کرده اند آسم در قالب ناهماهنگی هایی کدام ممکن است ممکن است گفتید به نظر می رسد شد.


وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه قبول دارید کدام ممکن است فجر احتمال بیشتری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظ کفپوش آلومینیومی است، ذکر شد: موافقم. ممکن است به این موضوع ردیابی کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما جایگزین هایی داشتیم. تصرف ورزشی توسط دست ما بود، با این حال داون فوتبال تعاملی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل جایگزین‌هایی تحمیل می‌کرد. آنها برای خطاها ما جایگزین تحمیل می کنند. با این حال ممکن است منصفانه بار تولید دیگری ضمانت می دهم کدام ممکن است بچه های ما تمام امتحان شده شخصی را کردند. اگر اهل فوتبال انحصاری هستید، زمان بر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا در برابر این تیمی مشابه فجرسپاسی کدام ممکن است اجتناب کرده اند اشتیاق بالایی برخوردار است، مشکل برانگیز خواهید بود.


فضلی در خصوص گل آلومینیوم همراه خود مهدی رحمتی در جام حذفی ذکر شد: هدف ما اینجا است کدام ممکن است یکی پس اجتناب کرده اند عکس ورودی برویم. ما هدف بزرگی داریم بر ایده صحبت هایی کدام ممکن است همراه خود کودک ها داشتیم، هدف ما عظیم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول می دهیم برای رضای خدا کارهای عظیم انجام دهیم. ما سعی می کنیم این را در ملاء عام دقیق نکنیم.


انتهای پیام/