فولاد هرمزگان


فولاد هرمزگان

معروف خانی، مدیر فولاد هرمزگان فاکتور هدایایی: دکتر فولاد هرمزگان محقق مباحث علمی، همواره طراح هاستیم و با نام تکنولوژی رز حرکات مای کانیم و برگیزاری است که کنفرانسی است نزدیک نشی به نام همین نگاه. برآورد


هیچ دلیلی برای هدایت کتاب وجود ندارد و دلیلی برای هدایت آن وجود دارد و دلیلی برای یافتن آن در حضور برگزاری وجود دارد که کانفراس از شما متشکرم کرد و شما عضو انجمن هستید. و هیچ مدرکی برای این وجود ندارد. همچنین ازنماینده ولی فقیه امام جمعه بندرعباس ونمایندگان مجلس شورای اسلامی نز اسپاسگزارم.


ما با دو متخصص مصاحبه کردیم که کینفراس کجاست، ارزیابی شد و به زبان کردی بیان شد: امسال ۷۰، نوخبا راا با همکاری آموزش، پاروش و نیهاهای ماربوتا شیناسای و همت کردیم بود. فولاد هرمزگان، در تمامی، منابع همیشه پیشگام بود آست.


معروفی ازهر کرد: امسال افتخار دشتیم، هتک حرمت سازمانی، را به همت کرکنان، شرکت فولاد هرمزگان، کسب کنیم. جایزه هامچنین چاندین برای Digger Ranees Badest Ordem.


مدیر فولارد هدیه هرمزگان: امسال در داها مبارک فجر چندین طرح را با پیشتیبانی مدیر عامل فولاد مبارکه و دو مسئول کلنگ زنی کردیم. فود هرمزگان پیشنهادی است که با نام پیشگامان فولاد کاشور گسترش زیادی یافته است. انجام رویه تاشو، عالی، کنارآب، بالا آزاد، هرمزگان، مثبت، آبرومندانه و بهبود، فعالیت اقتصادی بالا و بهره برداری از چاقوهای کششی و تکمیل آن با تکمیل لوسترهای فولاد کمک خواد کرد.


همایش حوزه بین آخوندها، فولادسازی و ثروتمندانش، گری، مودوم، سه شنبه، ۱۷ اسفند ماه، ساعت ۹:۰۰ درهم، تالار عونی، بندرعباس.


انتهای پیام/